Semiramis

Ve čtvrtek 30. května proběhl Program dlouhodobé primární prevence pod záštitou organizace Semiramis. Po dohodě s přednášejícími Míšou a Barčou si žáci 6. a 8. ročníku vybrali téma Závislostní chování na alkoholu a tabáku. Vysvětlili si pojem droga a závislost, jejich účinky a rizika návykových látek.

 

Podmořský svět

Dne 16. dubna nás na celé dopoledne navštívil pan Mgr. Bohuňovský se svojí zajímavou přednáškou o podmořském světě plném života. Podělil se s námi o své zážitky z cest a potápění se žraloky. Nejprve jsme viděli projekci krátkých videí, které sám natočil nejen pod hladinou moře  – krmení žraloků, hry se žraloky, korály, majestátné rejnoky (zejména obrovské manty), tajemné chobotnice a pobyt na ostrovech mezi kanibaly.
Nezůstalo jen u promítání a vyprávění. Pan Mgr. Bohuňovský také donesl hmatatelné ukázky z mořského dna a ze svých cest. Žáci si prohlédli a osahali, ulity, hvězdice, korály, krokodýlí hlavu nebo čelisti žraloka. Mohli si vyzkoušet i náramky a dekorativní předměty z tajuplných dálek. Jejich pestrost i barevná a tvarová krása umocnila dojem z celé přednášky. Obě dopolední přednášky se prodloužily na maximum a žákům se nechtělo s krásným tajemným mořským světem loučit. Děkujeme panu Mgr. Bohuňovskému a těšíme se na další shledání a novinky z cest, které nám při příštích setkáních přinese.

 

Semiramis

V úterý 12. 3. proběhl v 6.  a 8. ročníku druhý blok dlouhodobé primární prevence s organizací Semiramis.  Žáci se pomocí psychosiciálních her soustředili na spolupráci ve dvojicích, skupině nebo celé třídy.  Důležitou součástí a práce tohoto bloku byla témata: podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, sebeovládání  i úzkost. Těšíme se na další setkání.

 

Pravda a lež na internetu

Dne 9. 2. jsme na druhém stupni ZŠ Palackého měli dvouhodinové povídání na téma – Pravda a lež na internetu. Lidé zde hledají zábavu, komunikují, vyhledávají informace, vzdělávají se a také se seznamují. Bohužel, online seznamování s sebou nese i jistá rizika, ke kterým patří tzv. kybergrooming. Kybergrooming je riziková forma komunikace v online prostředí, jejímž cílem je zmanipulovat vyhlédnutou oběť (dítě) a přimět ji k osobní schůzce v reálném světě. Na této schůzce pak může dojít např. k: SEXUÁLNÍMU ZNEUŽITÍ OBĚTI, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE K VÝROBĚ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE PRO DĚTSKOU PROSTITUCI, FYZICKÉMU MUČENÍ, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE NAPŘ. K TERORISMU.
A že se jedná o opravdového predátora, byť skrytého, nám poutavě vysvětlil zkušený lektor Mgr. V. Pospíšil. Jeho prezentace byla velmi pestrá a zaujala všechny. Využil interaktivní tabuli, pak děti hrály hru – odhad, která informace je pravá a která je lež. Hovořil o filmu ,,V síti“ s ukázkami na interaktivní tabuli. Důležitý byl i návod, jak reagovat při sextingu – jak postupovat a co dělat při podezření na jeho výskyt. Zapojení a zájem žáků a žákyň ukázalo, že lektor zvolil poutavou a funkční metodu, jak dětem tuto ožehavou problematiku vysvětlit.

 

Odpady

Ve středu 22. listopadu navštívila naší školu paní Richterová z ekologického centra Sever v Hradci Králové. Prostřednictvím zábavně vzdělávacích programů seznámila naše žáky s problematikou odpadů. Mladší děti se prostřednictvím her učily odpad správně třídit, přemýšlely nad tím, jak vlastně vzniká, co se s ním děje po té, co se vyhodí do popelnice. Starší žáci diskutovali o problému spalovna versus skládka. Řešili, co je to recyklace, jak probíhá a co vše lze z vytříděného odpadu vyrobit.

 

Alkohol a poruchy příjmu potravy

26. 10. navštívila žáky 6. a 8 ročníku s programem „Alkohol a poruchy příjmu potravy“ Bc. Petra Stránská ze sdružení NA HRADECKÉM KOPEČKU. Program byl zaměřený na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále žáci diskutovali o příčině experimentování s alkoholem,  nezdravým sebevědomím, které bývá příčinou dalších forem rizikového chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Jelikož je alkohol nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „náctiletí“ mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Cílem programu bylo diskutovat o těchto problémech a motivovat žáky k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k „řešení“ otázek a problémů dospívání.

 

Buďme kamarádi

Dne 27.září jsme strávili dvě hodiny přednáškou „Buďme kamarádi“ pod vedením paní lektorky Stránské. Cílem setkání byla práce na vztazích v kolektivu žáků, podpora a tolerance. Děti si vysvětlily, jak je důležitá vzájemná lidská komunikace a naslouchání. Přednášku doplňovaly různé skupinové hry, které si pro žáky paní lektorka připravila. Žákům se příjemně strávené dvě hodiny moc líbily.

 

Tvoje cesta načisto – PČR

V úterý 21. 3. se uskutečnil preventivní program s názvem „Tvoje cesta načisto“. Program byl zaměřen na II. stupeň a jeho cílem bylo vysvětlit prostřednictvím promítání skutečného příběhu trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Přednáška byla proložená soutěžní hrou. Odborným výkladem žáky provázela policistka paní prap. L. Špičanová.

 

Vztahy v kolektivu – beseda

V úterý 24. 1. 2023 nás čekalo již druhé ze tří setkání programu dlouhodobé primární prevence v tomto školním roce. Naše třeťáky a páťáky navštívily dvě lektorky ze sdružení Semiramis z Hradce Králové. Zaměřily se na aktuální dění v třídním kolektivu. Cílem setkání byla práce na vztazích v kolektivu žáků či podpora tolerance a vzájemného respektu pomocí zajímavých interaktivních technik. Lektorky se zaměřily i na konkrétní téma, jako např. emoce, komunikace a mezilidské vztahy. Žáci si pod jejich vedením natrénovali různé typy pozdravů, povídali si o svých náladách a následně vytvářeli spolu v týmu za pomoci barviček moře plné ostrovů a ostrůvků.  Žákům se příjemně strávené dvě hodiny moc líbily a už se těší na další plánované setkání na jaře.

 

Bezpečná třída

Ve čtvrtek 10. 11. žáky 3. a 5. ročníku navštívily dvě lektorky z intervenčního centra Semiramis z Hradce Králové. Žáci s lektorkami strávili příjemné dopoledne, kdy se spolu blíže seznámili, povídali si o sobě, vztahy mezi spolužáky ve škole, ale i o vztazích ve své rodině. Každý žák si nakreslil svůj erb, do kterého umístil obrázky předmětů a činností, které ho nejlépe vystihují. Žáci se už těší na další setkávání, které by mělo přispět k utužení vzájemných vztahů, méně konfliktů a lepší spolupráci jak na půdě školy, tak i v jejich rodinném prostředí.

 

Prevence rizikového chování

V úterý 11. 10. naše žáky navštívili kurátor pro děti a mládež Mgr. Jan Kubinec, referentka Bc. Markéta Macáková, Mgr. Jaromír Rémiš ze střediska probační a mediační služby v Hradci Králové a zaměstnanec PČR p. Stránský. S žáky diskutovali na téma rizikového chování, trestní čin a trestní odpovědnost. Na skutečných případech na základě rozhodnutí soudu vyhledávali potřebné informace o spáchaném činu (kdo je pachatel, oběť, jaká je délka sazby aj.) Poté diskutovali, jaký trest by udělili, nebo jak by se zachovali, kdyby se dostali do podobné situace.  Všem děkujeme za pěkně připravenou besedu a prevenci.

 

Zdravá strava

V pondělí 19. 9. a v úterý 20. 9. se na naší škole konala beseda na téma „Zdravá strava“. Bc. Martina Jandová si pro děti připravila přednášku a praktické ukázky. Nejdříve jim ukázala množství cukru v potravinách a nápojích. Pak se děti pustily do přípravy zdravých svačinek. Zjistily, že příprava pomazánky je hodně jednoduchá a zvládne ji každý. Nakonec měly za úkol “rozklíčovat” jednu hádanku. Paní Jandová upekla dortík, který všem moc chutnal. Úkolem bylo poznat podle chuti, ze kterých surovin je vyrobený. Ani náhodou děti nepoznaly, že je v receptu schováno velké množství cukety a těsto je z cizrny. Nadváha a obezita dětí ve školách stále vzrůstá. Zkusme s tím společně něco udělat. Nestačí edukovat jen děti, ale hlavně rodiče.

 

První pomoc

V úterý 13. 9. se na naší škole konala beseda na téma „První pomoc“.
Dva vysokoškolští studenti oboru záchranář, Adéla Svobodová a David Orel, si pro nás připravili přednášku a praktické ukázky, takže si všichni žáci mohli vyzkoušet, jak například zavázat poraněnou ruku, jak uvést raněného do stabilizované polohy a další užitečné věci.
Besedu jsme si užili, Adélce a Davidovi moc děkujeme a budeme se těšit zase na příště!

 

Vánoční knihovna

V pondělí 20. prosince se žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili  vánoční besedy v městské knihovně. Bylo pro ně připraveno mnoho pěkných vánočních aktivit, které zahrnovaly: kreslení a vybarvování vánočních ozdobiček, tvoření vánočního stromečku nebo  vyprávění a poslech vánočních příběhů předčítaných panem knihovníkem, na které navazovaly další úkoly. Děkujeme za příjemné navození vánoční atmosféry a zajímavé aktivity.

 

Knihovna

V úterý 30.11. již tradičně naši žáci 2. stupně navštívili Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Zde měli připravenou besedu na téma „Komiks“. Žáci se dozvěděli, kdo se podílí na tvorbě komiksu, kdo je scénárista, výtvarník, kolorista, letterista a inker. Ukázali si druhy a význam „bublin“. Vyzkoušeli dopisovat text do známých komiksů jako např. Čtyřlístek, Simpsonovi, Batman, Asterix a Obelix aj. Na závěr vytvořili svůj komiksový příběh do připravených panelů neboli „stripů“ a  prohlédli si nabídku knih a časopisů. Děkujeme za pěkně připravenou besedu a budeme se těšit na další návštěvu.

 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 25. listopadu se žáci 1.,2. a 4. ročníku vydali do knihovny za zvířátky. Po úvodním slovu pana knihovníka měli za úkol zachránit zatoulané medvědy(kartičky s obrázky). Když je všechny našli, dozvěděli se něco o jejich životě. V další části si poslechli pohádku Karneval v ZOO, ke které se snažili vytvořit svoji vlastní ilustraci. Na závěr jako průzkumníci hledali v regálech mezi knížkami tu, kterou by si rádi přečetli. Děkujeme panu knihovníkovi za pěkně připravený program a těšíme se na další návštěvu!

 

Na světě nejsi sám

V úterý 2. 11.  přišla mezi žáky 1. stupně  Mgr. A. Blažková ze společnosti MP Education, která s nimi diskutovala  na téma „Na světě nejsi sám”. Děti se zamýšlely nad otázkami vztahů v rodině, jaké mají kamarády, jak zvládat negativní emoce (hněv, závist…), jak vypadá svět kolem nás a jak ho mohou chránit, jak se chováme k ostatním lidem a čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha).
Každý ze zúčastněných se měl zamyslet nad sebou samým a říci své kladné i záporné vlastnosti. Děti vyjadřovaly i to, co se jim líbí u svých kamarádů. Důležitá byla pro ně také informace, že s každým problémem se mohou svěřit nejenom svým rodičům a kamarádům, ale třeba i třídnímu učiteli.

 

Zdravá výživa

Dnes jsme po roce v naší škole přivítali výživovou poradkyni Martinu Jandovou.
Paní Jandová si pro žáky připravila ukázku potravin a nápojů a společně rozebírali množství cukru v nich. Přepočítávali i cukr v nápojích, které si žáci přinesli na svačinu. Probrali stravovací návyky a hlavně důležitost snídaně pro nastartování úspěšného dne.
V rámci praktických činností si připravili zdravé svačinky. Svačinky si připravili sami podle předložených receptu, které vytvořila paní lektorka. Jedna skupina si připravila těstovinový salát se zeleninou. Další tři skupinky připravily zeleninové pomazánky. Pórkovou, ředkvičkovou a paprikovou pomazánku si namazali na celozrnné pečivo a nabídli ji i ostatním, aby ochutnali. Všechny pomazánky i salát měly velký úspěch.
Na závěr si s paní lektorkou znovu rozebrali kvalitu a složení potravin a nápojů. Úkolem žáků bylo namalovat zdravé a nezdravé potraviny. Vyplnili si i úkoly v brožuře Jak se správně hýbat a jak jíst zdravě, na které paní Martina Jandová spolupracovala.

 

 

Návykové látky

Na ZŠ Palackého jsme dne 2.6. opět přivítali lektory z organizace Semiramis. Dvouhodinový blok byl věnován 7. a 9. ročníku na téma ,,Závislosti“. Lektoři se zaměřili na jednotlivé druhy návykových látek, jejich rozdělení, účinky a rizika i na nelátkové závislosti, např. patologické hráčství. Veškeré předávané informace byly vedeny k pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod souvisejících se závislostí. Všichni žáci se aktivně zapojili, byli otevření a neměli problémy vyjádřit své myšlenky a názory.

 

Preventivní program ,, Veselé zoubky“

Tento program zařazujeme každoročně pro žáky speciálních tříd a prvního stupně. V posledním květnovém týdnu si žáci s metodičkou prevence odpověděli na 10 nejčastějších otázek k péči o zuby. Jak správně pečovat o zuby a tím předcházet zubnímu kazu. Kolik vlastně mají zubů a z čeho se zub skládá. Odpověděli si i na otázku, jakou roli v prevenci zubního kazu hraje správná výživa.  Závěrem zhlédli pohádku O Hurvínkovi a jeho bolavém zubu.