Adaptační den 6. 9. 2023

V letošním školním roce se opět změnilo složení jednotlivých tříd, proto jsme se rozhodli vyrazit s dětmi do přírody, aby se mimo školní prostředí spolu lépe poznaly. Některé třídy vyšly do luk, kde společně plnily pozorovací úkoly a hrály míčové hry. Jiné vyšly do Skřivan za sladkou odměnou.