Kosmický zážitkový stan

V pondělí 5. února naši žáci navštívili mobilní planetárium, které vyrostlo v relaxační místnosti. Když děti vešly dovnitř, ocitly se uprostřed nekonečného vesmíru. Pohodlně se položily a sledovaly noční oblohu a krátký kreslený film o vesmíru. Seznámily se s názvy planet Sluneční soustavy, některými souhvězdími, ale také s významnými kosmonauty a zvířaty, kteří se vydali do vesmíru. Závěrem si zahrály několik pohybových her s vesmírnou tématikou.

 

Canisterapie

V lednu se žáci speciálních tříd opět sešli se svým psím kamarádem. Tentokrát je navštívil krásný chlupatý samojed jménem Gaston. Po krátkém seznámení se s ním děti mohly pomazlit a přitulit se k němu. Gaston jim také předvedl, jak umí poslouchat. Nechal se ozdobit barevným řetězem či hledal ukryté pamlsky. Děti si pobyt s ním náramně užily.

 

Vánoční besídky ve třídách

Poslední den před začátkem vánočních prázdnin využili třídní učitelé k besídce ve třídě. Povídali si s dětmi o štědrovečerních zvycích a některé z nich si společně vyzkoušeli. Nechybělo ani vánoční cukroví, teplý čaj, rozdávání a vybalování dárků. Ve zbylém čase si ve Vánočním kvízu  děti prověřily svoje znalosti o vánočních zvycích, tradicích a koledách .

 

Předvánoční čas ve školní družině

Předvánoční čas jsme vyplnili tvorbou drobných dárečků pro své blízké, v podobě vánočních záložek do knížek. Za poslechu vánočních písní děti ozdobily stromeček. Společně jsme zhotovili nepečené cukroví, které se nám opravdu moc povedlo a jen se po něm zaprášilo. Každý den na děti čekala drobná sladkost v adventním kalendáři. Závěrem předvánočního týdne bylo zapalování prskavek.
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE KOLEKTIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Výlet do Prahy

Dne 18. prosince děti z 2. a 5. ročníku navštívily vánoční Prahu. Prošly si Václavské náměstí a podívaly se také na Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Nechyběla ani fotka u vánočního stromu a zakoupení něčeho dobrého na zub. Výlet se vydařil, žákům se moc líbil.

 

Vystoupení dětí v DD v Humburkách

Děti ZŠ Palackého z Nového Bydžova v pátek 15.12. zpestřily klientům v Domově seniorů v Humburkách dopoledne pásmem básniček, říkanek, tanečků a příběhem, ve kterém zazněly tradiční vánoční koledy. Na závěr vystoupení děti rozdaly adventní přáníčka a dárečky, které vytvořily. Děkujeme za vánoční atmosféru a přejeme všem zaměstnancům a klientům krásné Vánoce a hodně zdraví.

 

Vánoční příběh

V úterý 14. prosince v době adventního času k nám přijela p. Stránská, aby dětem z prvního stupně, přiblížila biblický příběh o narození Ježíška. Plnily i zajímavé úkoly spojené s tímto svátkem a dozvěděly se spoustu nových informací.

 

Vánoční vystoupení

Na 12. prosince jsme pozvali rodiče i prarodiče na vánoční vystoupení žáků prvního stupně a speciálních tříd. Relaxační místností se rozezněly básničky, písničky, nechyběly ani tanečky. Děti si připravily povídání o Ježíškovi, protkané zpěvem vánočních koled. Po vystoupení čekaly na děti a jejich rodiče dílničky a občerstvení, které děti vlastnoručně připravily. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit své děti a společně tak vytvořili úžasnou atmosféru.

 

Vánoční výchovný koncert

Dne 11. 12. v tělocvičně základní školy proběhl výchovný koncert skupiny Nepál band, která žákům formou vzdělávání představila několik hudebních nástrojů. Během koncertu zazněly vánoční melodie z pohádek i vánoční písně a koledy, které si většina žáků s kapelou s chutí zazpívala.

 

Vánoční posezení třídy II.S

Dne 07. 12. 2023 se uskutečnilo vánoční setkání třídy II. S. Na programu bylo vystoupení žáka Dušana Ludvíka s pohybovou vánoční říkankou – Sněhulák. Následovala dílnička, kde si každý žák se svým nejbližším vytvořil vánoční svícen. Celé setkaní proběhlo v přátelské atmosféře a pro rodiče bylo připravené malé pohoštění. Každý žák našel pod stromečkem dárek, který si odnesl domů.

 

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince ožila škola čerty, anděly a samozřejmě nesměl chybět ani Mikuláš. Žáci 2. stupně připravili pro své spolužáky tradiční mikulášskou nadílku. V očích těch nejmenších byl občas vidět trochu strach, ale čerti byli hodní a přátelští, andělé milí a Mikuláš měl pro všechny pochopení. Děti zazpívaly vánoční písničky, sem tam zazněla i básnička s mikulášskou tematikou. Na oplátku všichni dostali malou odměnu. Děti i Mikuláš s anděly a čerty si tento školní den opravdu užili. Pozdrav s andělem a čertem nám poslal i žák, který je hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Tam dětem rozdávaly radost známé tváře.

 

Nové šatny

Každý určitě ví, že předvánoční čas by měl znamenat lásku, mír a pohodu. Samozřejmě i všechno ostatní kolem toho – zdobení stromečku, pečení cukroví, rozdávání dárků…  Žáci naší školy dostali dárek o něco dříve. A to přestavbou jejich šaten a novým vybavením. Díky finančnímu příspěvku od zřizovatele KHK se podařilo přestavět stávající šatny a vybavit skříňkami pro žáky novými, moderními. Žáci se velice těšili a s výsledkem byli mile překvapeni. Dále postupně modernizujeme jednotlivé učebny a to novým vybavením školními lavicemi a židlemi. Snažíme se, aby žáci docházeli do naší školy rádi a cítili se zde dobře.

 

MČR ve stolním tenisu

Dne 22. – 23. 11. 2023 nás reprezentoval žák 8. ročníku Alex Gomboš na XXIX. Mistrovství České republiky ve stolním tenisu pořádané českým svazem mentálně postižených sportovců, kde postoupil do druhého dne do finále a vybojoval krásné 3. místo. Děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.

 

Odpady

Ve středu 22. listopadu navštívila naší školu paní Richterová z ekologického centra Sever v Hradci Králové. Prostřednictvím zábavně vzdělávacích programů seznámila naše žáky s problematikou odpadů. Mladší děti se prostřednictvím her učily odpad správně třídit, přemýšlely nad tím, jak vlastně vzniká, co se s ním děje po té, co se vyhodí do popelnice. Starší žáci diskutovali o problému spalovna versus skládka. Řešili, co je to recyklace, jak probíhá a co vše lze z vytříděného odpadu vyrobit.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek dne 16. listopadu 2023 se žáci speciálních tříd naší školy zúčastnili canisterapie. Naši školu v dopoledních hodinách navštívila fenka Greisy. Žáci si mohli Greisy hladit, kartáčovat ji, relaxovat vedle ni a užívat si blahodárného působení tepla jejího těla. Dále si Greisy povodit, pohrát si s ní a aportovat její oblíbenou hračku. Dětem rehabilitační terapie se zvířecími mazlíčky nejenom prospívá, ale baví je a náramně si ji užívají. Už se zase těší na další návštěvu.

 

Rarášek a zvířátka

Dne 24.10. jsme navštívili představení Rarášek a zvířátka v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Dětská hudební show byla plná veselých písniček. Dokázala děti jak rozezpívat, tak i roztančit. Dětem se představení moc líbilo.

 

Stolní tenis

Dne 31. 10. 2023 jsme se zúčastnili regionálního kola ve stolním tenisu v Hradci Králové, které organizovala SK Integra Hradec Králové. Žák Alex Gomboš vybojoval 1. místo – zlatou medaili, a tím si zajistil postup na Mistrovství České republiky. Na pěkném 5. místě z 12 soutěžících se umístil žák Samuel Mai. I ostatní žáci Alex Puška a Robert Miko bojovali statečně a snažili se uhrát alespoň jeden set. Děkujeme organizátorům a gratulujeme všem vítězům.

 

Alkohol a poruchy příjmu potravy

26. 10. navštívila žáky 6. a 8 ročníku s programem „Alkohol a poruchy příjmu potravy“ Bc. Petra Stránská ze sdružení NA HRADECKÉM KOPEČKU. Program byl zaměřený na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále žáci diskutovali o příčině experimentování s alkoholem,  nezdravým sebevědomím, které bývá příčinou dalších forem rizikového chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Jelikož je alkohol nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „náctiletí“ mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Cílem programu bylo diskutovat o těchto problémech a motivovat žáky k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k „řešení“ otázek a problémů dospívání.

 

Kopidlenské poupě

V pátek 13. 10. se žáci L. Černý, A. Gomboš, V. Mitáčová, O. Jonák a A. Mondeková zúčastnili přírodovědné soutěže v Kopidlně, Kopidlenské poupě. Svoje schopnosti poměřovali s dalšími účastníky v přírodovědném testu, poznávání rostlin a aranžování květin na dárek. Do soutěže se zapojilo 25 jednotlivců ze sedmi škol. Vyhlašováni byli vítězové jednotlivých disciplín, celkové místo v jednotlivcích a celkové umístění soutěžních družstev. Jako soutěžní družstvo naši žáci vyhráli překrásné 1. místo, za které dostali jako odměnu dort. Gratulujeme! Číst dál