Aktuální informace ze školy

V „době pandemické“ nejsme dobrovolně a věříme, že čas bezkontaktní výuky bude brzy ukončen a žákům bude umožněno opět se vrátit do známého školního prostředí.

Z dosavadní metodiky MŠMT pro naši základní školu, zřízenou podle par. 16/9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením, poruchami autistického spektra, vyplývá, že má být výuka realizována formou vzdělávání na dálku až do konce tohoto školního roku. Toto téma je nyní velmi diskutované. Rozhodující budou usnesení vlády, která by umožnila prezenční červnovou výuku těmto žákům.

Zápis do prvního ročníku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl v upraveném režimu. Pro přijaté děti bude připravena prohlídka školy, až to situace dovolí. Distanční vzdělávání probíhá nadále s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků, naši učitelé se snaží poskytovat pravidelné konzultace a adekvátní podporu všem žákům i rodičům. Ve škole jsme zavedli komunikační platformu MS Teams. Ukazuje se, že tento způsob je dalším z řešení, jak obohatit vzdělávací proces.

Již druhý měsíc pokračuje aktivní spolupráce naší školy s Dětským domovem v Nechanicích. Speciální pedagogové nabízí dětem pomoc při zvládání domácích úkolů, připravují pro ně také volnočasové aktivity zaměřené zejména na kreativní práci, sport a hudbu.

Na přilehlém pozemku školy probíhají stále sanační práce od doby zákazu přítomnosti žáků ve škole. Tyto práce výrazně omezily pohyb na školním pozemku, a tak jsme rádi, že pracovníci nepřerušili provoz v nouzovém stavu. Za to jim moc děkujeme, protože hluk těžké techniky by v běžném provozu evidentně ovlivnil soustředění dětí ve škole. Zvýšené opatrnosti je třeba i při příchodu k budově školy, kde probíhá kompletní rekonstrukce ulice F. Palackého.