Charitativní akce – Tři králové

Každý rok 7. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit ve Středisku rané péče Sluníčko, které poskytuje podporu rodinám při domácí péči o postižené dítě, dále na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a v neposlední řadě na charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.

Každoročně se Oblastní charita v Hradci Králové obrací na vedení a žáky Základní školy v ulici F. Palackého v Novém Bydžově, aby pomohli s přípravou a realizací této celostátní veřejné sbírky, a tak i přes chladné počasí také letos vyrazily do ulic Nového Bydžova dvě skupinky koledníků v bílých pláštích a s korunkami na hlavě. Skupinky doprovázely dospělé osoby, studenti Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově.

Koledníci svým zpěvem a přáním štěstí a zdraví vnesli do ulic města hezkou atmosféru a díky štědrosti spoluobčanů se jejich kasičky během dopoledne slušně zaplnily. A právě občanům Nového Bydžova patří velký dík za projev solidarity se všemi potřebnými.