Den Země

Den země

Pro nepřízeň počasí se v pondělí 29. dubna naše škola nemohla zapojit do očisty okolí Nového Bydžova, která se konala v rámci Dne Země. Proto jsme pro žáky připravili náhradní program o třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci si na praktických úkolech zopakovali pravidla třídění odpadu, zhlédli naučné video o výrobě papíru z přírodních surovin, ale i jeho recyklaci. Děti z prvního stupně si následně vyrobily vlastní ruční papír, který následující den využily při hodině výtvarné výchovy. Práce žáky velice bavila.