Dětský den

Dne 11.6. se pro žáky I. stupně a speciálních tříd uskutečnila na naší škole oslava dětského dne. Starší spolužáci spolu s paní učitelkami si pro ně připravili osm stanovišť, kde si mohly děti vyzkoušet svou šikovnost, bystrost nebo si zasoutěžit mezi sebou. Po splnění všech úkolů je čekala malá tvořivá dílna, kde si na památku vyrobily barevnou záložku do knihy. A na konec je čekalo jedno velké překvapení — nafukovací skákací hrad. Nadšení dětí bylo velké! Dopoledne si báječně užily.