Zoopark Stěžery

Za příjemného počasí žáci prvního stupně a druhé speciální třídy navštívili Zoopark ve Stěžerech.   Cestu autobusem jsme hravě zvládli a po zakoupení vstupenek vyrazili mezi zvířátka. Děti byly nadšené a nevěděly,  kterému zvířátku mají věnovat větší pozornost. Výlet se nám moc líbil!

 

Archeopark Všestary

S blížícím se koncem školního roku našim žákům pomalu ubývá učení a přibývá dnů se zážitkovým programem. Takovým dnem bylo i úterý 6. 6., kdy jsme vyrazili s žáky několika tříd vlakem do Všestar. Zdejší archeopark, který je v České republice jediný svého druhu, své návštěvníky seznamuje se životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie. Žáci nejprve absolvovali exkurzi napříč parkem, kde jsme si mohli prohlédnout rekonstrukce pravěkých obydlí, pravěké nástroje i to, jak vypadá archeologické naleziště s vykopávkami. Ve druhé části potom sami žáci uchopili nástroje do svých rukou, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli život pravěkých lidí. Ruční výroba mouky, broušení kamene, sekání dřeva pazourkovou sekyrkou nebo lovení zvířat pomocí oštěpu, to rozhodně nebylo nic jednoduchého. Naši žáci se s tím ale popasovali statečně a i přes menší dešťovou spršku, která nás zastihla, jsme si celý den moc užili. Sladká tečka v cukrárně cestou na vlak náš výlet příjemně zakončila, a potom už hurá domů!

 

Legiovlak

V pátek 17. 6. 2022 navštívili naši žáci Legiovlak na vlakovém nádraží v Novém Bydžově.  Ten veřejnosti a především mládeži pomáhá obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.  Žáci měli možnost prohlédnout si např. vagóny polní pošty, krejčovského, zdravotního a obrněného vozu aj. Na závěr si někteří žáci koupili suvenýr.

 

Spaní ve škole

Spaní se uskutečnilo ve čtvrtek 16. 6. 2022. Děti se sešly v odpoledních hodinách, na školním dvoře si zahrály hry, zkusily i novou aktivitu – Slacklinu. Poté si k večeři každý opekl vuřta a pomalu jsme se všichni přesunuli do učebny, kde jsme zhlédli pohádku, ke které každý dostal mističku popcornu. Poté již všechny děti zalezly do peřin a spaly až do rána. Přespání ve škole mělo u dětí veliký úspěch, všichni už se těšíme na další podobnou akci.

 

Tajný výlet speciální třídy

Ve čtvrtek 9. června se žáci speciální třídy vypravili na „tajný výlet“. Ráno vyjeli autobusem, ale nevěděli kam. Jaké bylo jejich překvapení, když vystoupili kousek od Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Čekal je den plný legrace a hraní. Během dopoledne stihli vyzkoušet všechny atrakce, které areál nabízí. Jezdili autíčky, skákali na trampolínách, svezli se vláčkem, prošli si stezku bosých nohou a spoustu dalšího. Den rychle utekl a po obědě se nikomu ani nechtělo domů. Tak třeba zase za rok.

 
 

Výlet na Hrádek

Předposlední školní den jsme si s dětmi 1. – 5. ročníku naplánovali výlet spojený s prohlídkou zámku Hrádek u Nechanic. Když ráno začalo pršet, měli jsme trochu obavy o počasí. Byli jsme rádi, že než jsme odcházeli na  autobus, přestalo pršet a při vystupování u zámku už svítilo sluníčko. Hned po příjezdu na nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla reprezentačními sály zámku a seznámila s  životem šlechty ve druhé polovině 19. století.. Po ukončení prohlídky děti ještě vyplnily pracovní listy, do kterých zapisovaly získané informace. Pak byl již čas na utrácení v cukrárně, nákup suvenýrů a prohlídku okolí zámku. Výlet se vydařil a děti odcházely domů spokojené.

 

Pěší výlet

Žáci 7. a 9.  ročníku se vydali 21.6.2021 na pěší výlet po okolí Nového Bydžova. Sluníčko hodně hřálo, a tak nám cesta pěkně ubíhala. Pochod strávený v přírodě jsme si zpestřili malým občerstvením v cukrárně ve Skřivanech. Tato část programu měla úspěch a příjemně nás naladila. Po všech stránkách to bylo velmi zajímavé dopoledne.

 

Týden v pohybu

Ve dnech 9. – 16. června proběhl celoškolní projekt Týden v pohybu. V tomto týdnu jsme se při výuce zaměřili na vliv pohybu a  správného stravování na naše zdraví. Do hodin jsme zařadili více pohybových aktivit než doposud. K výuce jsme využili hřiště i naši venkovní třídu. Žáci se seznámili také s pyramidou pohybu a výživy pro děti. Součástí projektu byla ochutnávka sýrů v rámci projektu Ovoce do škol, jízda na dopravním hřišti a dětský den. Žáci prvního stupně zahajovali svou ranní činnost rozcvičkou, která u nich našla zalíbení. Každá chvilka, kterou všechny děti pohybu věnují, prospívá jejich zdraví.

 

Výlet do Poděbrad

V úterý 15.6. si speciální třída udělala výlet vlakem do Poděbrad. Po příjezdu si děti prohlédly kolonádu a ochutnaly zdejší zmrzlinu. Jízda parníkem na soutok Labe s Cidlinou byla velkým zážitkem pro všechny. Odtud se pěšky vydaly zpět do Poděbrad a po cestě poznávaly krásy přírody. Dětem se výlet velmi líbil.

 

Canisterapie 14. a  16. 6.2021

V těchto dnes se u nás ve škole uskutečnila již tradiční canisterapie. Paní terapeutka přivedla fenku zlatého retrívra, jménem Kira. Děti byly z této fenky nadšené. S radostí plnily přichystané úkoly. Jedním z nich byl překážkový běh, při kterém  fenku vedly na vodítku předem určenou tratí. Mohly si vyzkoušet i aportování a nakonec se s pejskem pomazlit. Děti byly z canisterapie naprosto nadšené a těší se na příští návštěvu.

 

Dětský den

Dne 11.6. se pro žáky I. stupně a speciálních tříd uskutečnila na naší škole oslava dětského dne. Starší spolužáci spolu s paní učitelkami si pro ně připravili osm stanovišť, kde si mohly děti vyzkoušet svou šikovnost, bystrost nebo si zasoutěžit mezi sebou. Po splnění všech úkolů je čekala malá tvořivá dílna, kde si na památku vyrobily barevnou záložku do knihy. A na konec je čekalo jedno velké překvapení — nafukovací skákací hrad. Nadšení dětí bylo velké! Dopoledne si báječně užily.

 

Canisterapie

Žáci prvního stupně a speciální třídy měli možnost 3. června strávit půlhodinku se dvěma canisterapeutickými psy. Mohli si pejsky nejen pohladit a pomazlit se s nimi, ale i projít si s nimi určenou trať a za odměnu jim věnovat drobný pamlsek. Ti odvážnější nechali pejsky, aby jim sebrali piškot položený na vybrané části těla. Žáci se ve společnosti pejsků krásně uvolnili a těší se na jejich další setkání..

 

Návykové látky

Na ZŠ Palackého jsme dne 2.6. opět přivítali lektory z organizace Semiramis. Dvouhodinový blok byl věnován 7. a 9. ročníku na téma ,,Závislosti“. Lektoři se zaměřili na jednotlivé druhy návykových látek, jejich rozdělení, účinky a rizika i na nelátkové závislosti, např. patologické hráčství. Veškeré předávané informace byly vedeny k pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod souvisejících se závislostí. Všichni žáci se aktivně zapojili, byli otevření a neměli problémy vyjádřit své myšlenky a názory.