Distanční výuka na naší škole

Školy se zavřely, výuka žáků v tradiční podobě nemůže probíhat.

Každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, proto postup v učení a ve výuce se může lišit. Speciální pedagogové z naší školy poskytují vzdělávání na dálku s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků. Základní pokyny pro předávání informací ohledně možností domácího vzdělávání jsou na webových stránkách školy. Vzdělávání probíhá v režimu online, kdy žáci komunikují s vyučujícím v reálné době. Samozřejmě, že pokud žák není vybaven zařízením dovolující komunikovat online, pak vyučující volí další prostředky komunikace. Důležitá je pro nás zpětná vazba od žáků, zvolili jsme též pravidelnou komunikaci prostřednictvím telefonů. Všem rodičům i žákům patří velké poděkování za pochopení situace. Bez jejich spolupráce by další vzdělávání nemohlo pokračovat.

V této nelehké situaci je nám oporou náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který formou video prezentací poskytuje vedení školy metodickou pomoc.

Od 30. března naši pedagogičtí pracovníci pravidelně pomáhají dětem v Dětském domově Nechanice. V jejich domácím prostředí s nimi konzultují obsah domácích úkolů, snaží se je vést k pečlivosti a dokončení zadané práce. Snažení dětí odměňují společnou hrou. Zaměstnanci školy se také podílejí na dobrovolnické činnosti a šijí roušky pro potřebné. Hodně zdraví všem a těšíme se na shledání ve škole!