Doporučení Krajské hygienické stanice HK

Na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace vydala  hygienická stanice tato doporučení.