Efektivní komunikace 1

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se žáci páté a šesté třídy účastnili preventivního programu na téma efektivní komunikace pod vedením paní Mgr. Musilové. Tématem programu byla pozitivní sociální interakce se spolužáky s důrazem na objevování a posilování kladných lidských stránek a schopnosti ocenit dobré vlastnosti ostatních. Žáci pracovali v týmu, ve skupinách i individuálně. Prostřednictvím práce pod vedením lektorky si procvičovali a posilovali verbální komunikaci ve vztahu k poznávání kladných vlastností svých i svých přátel a uvědomovali si v této souvislosti přínosnost ocenění a pochvaly. Žáci si osvojili vazbu mezi dobrými charakterovými vlastnostmi a vzorným chováním a následným kladným hodnocením, stejně tak absenci pozitivního ocenění v případě chování nedobrého. Žáci si dále připomněli základní zásady komunikace v kolektivu a komunikace s dospělou osobou. Ukázalo se, že hledání a vyjádření kladných vlastností, není pro mnohé jednoduchým úkolem.