Exkurze do čističky odpadních vod

Je spousta běžných věcí, které jsou pro nás samozřejmé a vytvářejí komfort, který si skoro už ani neuvědomujeme. Mezi ty nejdůležitější patří to, že můžeme kdykoliv pustit vodu, použít ji a zase vypustit. Žáci a žákyně 8. a 9. třídy ZŠ Palackého šli zjistit, co se s vodou stane pak. Naštěstí jsme nemuseli hledat cestu potrubím, víme, kde v Novém Bydžově máme čistírnu odpadních vod.

Pan Petr Navrátil, manažer provozu odpadních vod nás přivítal a nastala naše cesta s vodou přes celý areál. Dozvěděli jsme se, kudy voda cestuje od spláchnutí, umytí se, odtoku z vany – prostě z míst, kde ji používáme. Pak jsme viděli to nejzajímavější – názornou ukázku celého postupu čištění odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologické čištění. Zní to odborně a pro děti složitě, ale prezentace procesu čištění byla jasná a přehledná. Zaujala a jednotlivé kroky na sebe navazovaly tak, že byly přirozeně pochopitelné. Návštěva čistírny odpadních vod trvala asi hodinu, ale všichni jsme sledovali zaujatě výklad. Pak se žáci a žákyně shodli na tom, že vlastně doposud „neřešili“, kam voda z kohoutku teče. A že bylo rozhodně fajn to zjistit.

Bylo vidět, že prohlídka žáky zaujala. Uvědomili si, že díky práci lidí a moderním technologiím vracíme do přírodního koloběhu vodu, která ponese dál užitek.