Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

V pátek 2. června zamíří naši žáci, včetně žáků speciálních tříd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Program byl pro děti velmi pěkně připraven a zábavnou formou se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o vesmíru. První část programu byla zaměřena na souhvězdí a jevy, které můžeme spatřit na obloze. Ve druhé části jsme se podívali na Zemi z vesmíru, ale i na jiné planety. Dozvěděli jsme se různé informace o vesmírných lodích, které se momentálně ve vesmíru nacházejí. Ve hvězdárně jsme také viděli model, který nám objasnil obíhání Země kolem své osy i kolem Slunce. Je nám tedy už jasné, proč se střídá den a noc i roční období. Na závěr programu jsme se byli podívat na obrovský dalekohled v kopuli planetária. Žákům se program velice líbil a také vhodně doplnil učivo přírodovědy a zeměpisu.