Exkurze radar Nepolisy

Dne 22. 5. 2024 navštívila naše škola vojenský útvar s radiolokačním stanovištěm v Nepolisech. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť např. ukázka zbraní a vybavení, ukázka vojenské Tatry, prohlídka radiové relace a radaru. Mohly si vyzkoušet střelbu ze zbraně, hod granátem, člunkový běh i přetahování lanem nebo komunikaci přes vysílačku. Dětem se ve vojenském útvaru moc líbilo. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu. Děkujeme všem pracovníkům za ochotu, čas strávený s dětmi a za zprostředkování děkujeme panu D. Hlaváčovi.

 

Exkurze na Hučák

Dne 18.10. navštívili žáci II. stupně malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Po cestě z vlakového nádraží jsme se zastavili u sochy T. G. Masaryka. V infocentru elektrárny jsme se dozvěděli, jak se z obnovitelných zdrojů vyrábí elektřina, i jaké druhy elektráren v ČR máme. Také jsme se podívali na interaktivní modely či pokusy v laboratoři. Dále exkurze pokračovala do strojovny elektrárny, kde jsme mohli vidět generátor a turbínu. Děkujeme průvodkyni za čas, který nám věnovala i za odměnu pro bystrého žáka.

 
 

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

V pátek 2. června zamíří naši žáci, včetně žáků speciálních tříd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Program byl pro děti velmi pěkně připraven a zábavnou formou se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o vesmíru. První část programu byla zaměřena na souhvězdí a jevy, které můžeme spatřit na obloze. Ve druhé části jsme se podívali na Zemi z vesmíru, ale i na jiné planety. Dozvěděli jsme se různé informace o vesmírných lodích, které se momentálně ve vesmíru nacházejí. Ve hvězdárně jsme také viděli model, který nám objasnil obíhání Země kolem své osy i kolem Slunce. Je nám tedy už jasné, proč se střídá den a noc i roční období. Na závěr programu jsme se byli podívat na obrovský dalekohled v kopuli planetária. Žákům se program velice líbil a také vhodně doplnil učivo přírodovědy a zeměpisu.

 

Návštěva kovárny

Třída III. S navštívila kovárnu. Dozvěděli se, jaké náčiní kovář ke své práci potřebuje a jak náročná práce to je. To si třída také sama vyzkoušela, všichni si zkusili ukovat hřebík, statečnější se pokusilii ukovat i podkovu. Třída odcházela plná nadšení a doufá, že i v příštím roce se do kovárny zase podívají.

 

Dny otevřených dveří v Městci Králové

13.12. 2022 navštívili žáci 7., 9. a jeden žák z 8. třídy SOŠ a SOU Městec Králové, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Pan zástupce seznámil žáky s nabízenými obory a provedl je po škole. Potom žáci navštívili dílny cukrářů a automechaniků a cestou se zastavili v Domově mládeže. V budově školy na adrese T. G. Masaryka probíhala zároveň VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA. K zakoupení byly originální rukodělné dekorace a ozdoby, vánoční svícny, perníčky a vánočky.

 

Exkurze na Střední škole řemesel v Hořicích

Dne 6.12. 2022 navštívili vybraní žáci 9. třídy Střední školu řemesel v Hořicích. Podívali se do odborných učeben, odborných dílen, internátu, tělocvičny a na hřiště s umělým trávníkem. Žáci zde viděli výrobu křesel, kabelek a pásků, vyzkoušeli si polohování klienta, viděli natěračské a malířské práce. Dále je pan mistr zavedl do místností pro relaxační a zájmové aktivity žáků. V posilovně si mohli vyzkoušet cvičení na různých přístrojích. Pro obor zemědělské práce jezdí studenti na farmu, kterou naši žáci také navštívili. Zde viděli koně, prasata, ovce, kozy.

 

Legiovlak

V pátek 17. 6. 2022 navštívili naši žáci Legiovlak na vlakovém nádraží v Novém Bydžově.  Ten veřejnosti a především mládeži pomáhá obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.  Žáci měli možnost prohlédnout si např. vagóny polní pošty, krejčovského, zdravotního a obrněného vozu aj. Na závěr si někteří žáci koupili suvenýr.

 

Návštěva u hasičů

Ve středu 4. května se žáci I. stupně a speciálních tříd vypravili na exkurzi na místní hasičskou stanici. Měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet hasičskou výstroj, seznámit se s technikou a vybavením, kterým disponují profesionální i dobrovolní hasiči. S radostí uvítali, že se mohli posadit do hasičského auta a vyzkoušet si stříkání vody z proudnice. Děkujeme všem hasičům za velice zajímavý výklad a laskavý přístup.

 

Žáci 2. stupně navštívili HZS v Novém Bydžově

V pondělí 2. 5. žáci druhého stupně navštívili hasičský sbor v Novém Bydžově. Na stanici nás přivítali příslušníci zdejšího sboru, provedli nás budovou, ukázali nám hasičské vozy a vybavení, které si mohli dobrovolníci z řad žáků vyzkoušet, rázem se tedy z našich žáků stali hasiči v oblečení pro boj s ohněm, se včelami či s chemickými látkami. Na závěr návštěvy žáky čekala názorná ukázka, jak nehasit hořící olej na pánvi. Návštěva byla velmi zajímavá, děti poznaly, že práce hasičů je velice náročná.

 

Muzeum hraček

Poslední týden před Vánocemi se žáci ze speciálních tříd a 1. stupně vypravili na prohlídku Muzea hraček u Stuchlíků. Prohlédli si nejen autíčka a panenky, se kterými si hráli jejich rodiče, ale také hračky jejich babiček a prababiček. Nejvíce je zaujal historický vláček, který jezdil po kolejích. Součástí muzea byla také výstava betlémů, která dětem připomněla, že Vánoce jsou již za dveřmi.