Návštěva knihovny

Dne 24. října 2019 žáci speciální třídy a 1. stupně navštívili knihovnu v Novém Bydžově. Stručně se seznámili s historií „Balounkovy vily“ a s pravidly slušného chování v budově knihovny. Každý si vybral podle svého zájmu knížku, u které zjistil jejího autora a ilustrátora. Ve škole si potom k zápiskům vytvořili vlastní ilustraci.