Odolávání nátlaku a umění relaxace

V pondělí 6. května nás navštívila paní J. Musilová. Pro žáky 2.,3. a 4.ročníku měla připravený program s názvem „Emoce a odolávání nátlaku”. Všichni se ve svém životě občas setkáváme se situacemi, které jsou nám nepříjemné. Proto je zapotřebí posilovat právě takové sociální dovednosti, které nám pomůžou naučit se nahlas vyslovit svůj nesouhlas, nebo se vyjádřit k věcem, které se nám nelíbí. Děti měly možnost si tyto modelové situace „prožít“ nanečisto a vyzkoušet si, jaká reakce je pro ně ta správná. Stát si za svým názorem a obhájit si ho před ostatními se jim bude hodit celý život.

Žáci 5. a 6.ročníku se seznámili s řízenou relaxací a s technikami, které jim pomohou se uvolnit a zbavit tělesného napětí. Děti se nejprve rozdělily do dvojic a společně kreslily obrázky. V diskuzi zkoušely určit, kdo ve dvojici byl dominantnější a kdo naopak pasivnější a raději se nechal vést. Pro odpočinkovou část si žáci zvolili vybarvování mandal. Každý si mandalu mohl vybarvit podle svých osobních preferencí a momentálních pocitů. Na konec besedy si paní J.Musilová pro žáky připravila řízenou relaxaci, při které si děti odpočinuly fyzicky i psychicky. Relaxační techniky byly pro žáky často nové, ale osvojili si je poměrně rychle a získali tak důležitou dovednost do svého života – umět si odpočinout od okolí a být chvíli jen sám se sebou.