Pečení perníčků

Žáci 7. a 9. třídy o pracovním vyučování pekli a zdobili perníčky. Byly tak dobré, že se po nich jen zaprášilo.