Vánoční besídky ve třídách

Poslední den před začátkem vánočních prázdnin využili třídní učitelé k besídce ve třídě. Povídali si s dětmi o štědrovečerních zvycích a některé z nich si společně vyzkoušeli. Nechybělo ani vánoční cukroví, teplý čaj, rozdávání a vybalování dárků. Ve zbylém čase si ve Vánočním kvízu  děti prověřily svoje znalosti o vánočních zvycích, tradicích a koledách .

 

Předvánoční čas ve školní družině

Předvánoční čas jsme vyplnili tvorbou drobných dárečků pro své blízké, v podobě vánočních záložek do knížek. Za poslechu vánočních písní děti ozdobily stromeček. Společně jsme zhotovili nepečené cukroví, které se nám opravdu moc povedlo a jen se po něm zaprášilo. Každý den na děti čekala drobná sladkost v adventním kalendáři. Závěrem předvánočního týdne bylo zapalování prskavek.
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE KOLEKTIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Výlet do Prahy

Dne 18. prosince děti z 2. a 5. ročníku navštívily vánoční Prahu. Prošly si Václavské náměstí a podívaly se také na Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Nechyběla ani fotka u vánočního stromu a zakoupení něčeho dobrého na zub. Výlet se vydařil, žákům se moc líbil.

 

Vánoční příběh

V úterý 14. prosince v době adventního času k nám přijela p. Stránská, aby dětem z prvního stupně, přiblížila biblický příběh o narození Ježíška. Plnily i zajímavé úkoly spojené s tímto svátkem a dozvěděly se spoustu nových informací.

 

Vánoční vystoupení

Na 12. prosince jsme pozvali rodiče i prarodiče na vánoční vystoupení žáků prvního stupně a speciálních tříd. Relaxační místností se rozezněly básničky, písničky, nechyběly ani tanečky. Děti si připravily povídání o Ježíškovi, protkané zpěvem vánočních koled. Po vystoupení čekaly na děti a jejich rodiče dílničky a občerstvení, které děti vlastnoručně připravily. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit své děti a společně tak vytvořili úžasnou atmosféru.

 

Vánoční výchovný koncert

Dne 11. 12. v tělocvičně základní školy proběhl výchovný koncert skupiny Nepál band, která žákům formou vzdělávání představila několik hudebních nástrojů. Během koncertu zazněly vánoční melodie z pohádek i vánoční písně a koledy, které si většina žáků s kapelou s chutí zazpívala.

 

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince ožila škola čerty, anděly a samozřejmě nesměl chybět ani Mikuláš. Žáci 2. stupně připravili pro své spolužáky tradiční mikulášskou nadílku. V očích těch nejmenších byl občas vidět trochu strach, ale čerti byli hodní a přátelští, andělé milí a Mikuláš měl pro všechny pochopení. Děti zazpívaly vánoční písničky, sem tam zazněla i básnička s mikulášskou tematikou. Na oplátku všichni dostali malou odměnu. Děti i Mikuláš s anděly a čerty si tento školní den opravdu užili. Pozdrav s andělem a čertem nám poslal i žák, který je hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Tam dětem rozdávaly radost známé tváře.

 

Odpady

Ve středu 22. listopadu navštívila naší školu paní Richterová z ekologického centra Sever v Hradci Králové. Prostřednictvím zábavně vzdělávacích programů seznámila naše žáky s problematikou odpadů. Mladší děti se prostřednictvím her učily odpad správně třídit, přemýšlely nad tím, jak vlastně vzniká, co se s ním děje po té, co se vyhodí do popelnice. Starší žáci diskutovali o problému spalovna versus skládka. Řešili, co je to recyklace, jak probíhá a co vše lze z vytříděného odpadu vyrobit.

 

Vánoční setkání s rodiči

Na úterní odpoledne 20. 12. si žáci prvního stupně a speciálních tříd nacvičili pro rodiče pásmo básniček, písniček a tanečků. Nechyběla ani vánoční pohádka. Pilně trénovali a aby si vše vyzkoušeli, dopoledne své pásmo ukázali svým spolužákům z druhého stupně. I přes vysokou nemocnost se jim obě vystoupení velmi podařila. Po představení na rodiče čekalo malé pohoštění, které si pro ně děti připravily v pracovním vyučování a tvořivé dílničky. Většina příchozích si tak odnášela nejen příjemný kulturní zážitek, ale také drobnou vánoční výzdobu.

 

Kantoři

21. prosince se děti prvního stupně a speciální třídy v Jiráskově divadle zúčastnily vánočního koncertu folkové skupiny Kantoři, kteří jim zazpívali a zahráli spoustu vánočních písní nejen z Čech, ale i z jiných zemí.  Při tom děti seznámily s hudebními nástroji, které nikdy předtím neviděly a neslyšely. S radostí si s nimi zazpívaly známé písníčky a odměnily účinkující hlasitým potleskem. Vystoupení v dětech podpořilo všudypřítomnou  vánoční náladu.

 
 

Návštěva kovárny

Třída III. S navštívila kovárnu. Dozvěděli se, jaké náčiní kovář ke své práci potřebuje a jak náročná práce to je. To si třída také sama vyzkoušela, všichni si zkusili ukovat hřebík, statečnější se pokusilii ukovat i podkovu. Třída odcházela plná nadšení a doufá, že i v příštím roce se do kovárny zase podívají.

 

Dny otevřených dveří v Městci Králové

13.12. 2022 navštívili žáci 7., 9. a jeden žák z 8. třídy SOŠ a SOU Městec Králové, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Pan zástupce seznámil žáky s nabízenými obory a provedl je po škole. Potom žáci navštívili dílny cukrářů a automechaniků a cestou se zastavili v Domově mládeže. V budově školy na adrese T. G. Masaryka probíhala zároveň VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA. K zakoupení byly originální rukodělné dekorace a ozdoby, vánoční svícny, perníčky a vánočky.

 
 
 

O pejskovi a kočičce

8. prosince se naši prvostupňáčci a žáci speciálních tříd vypravili na divadelní představení O pejskovi a kočičce.
Představení se všem moc líbilo a už se těšíme až se do divadla vydáme zase.

 

Exkurze na Střední škole řemesel v Hořicích

Dne 6.12. 2022 navštívili vybraní žáci 9. třídy Střední školu řemesel v Hořicích. Podívali se do odborných učeben, odborných dílen, internátu, tělocvičny a na hřiště s umělým trávníkem. Žáci zde viděli výrobu křesel, kabelek a pásků, vyzkoušeli si polohování klienta, viděli natěračské a malířské práce. Dále je pan mistr zavedl do místností pro relaxační a zájmové aktivity žáků. V posilovně si mohli vyzkoušet cvičení na různých přístrojích. Pro obor zemědělské práce jezdí studenti na farmu, kterou naši žáci také navštívili. Zde viděli koně, prasata, ovce, kozy.

 

Vánoční dílna v knihovně

Žáci a žákyně speciálních tříd a 1. – 3.. ročníku se vypravili 6. 12. do knihovny, kde pro ně byla připravena vánoční dílna. Barevně dekorovali papírové vánoční ozdoby, kterými ozdobily vánoční strom. Na závěr si ještě poslechli krátkou pohádku se zimní tematikou.

 

Mikulášská nadílka

I naši školu 5. prosince navštívil Mikuláš čert a andílek. Zastavili se v každé třídě. Děti se naučily pěkné básničky a písničky a byly za to odměněny sladkou pozorností. Děkujeme Mikulášovi a jeho družině za návštěvu a zase za rok se těšíme.

 

Výlet na vánoční Hrádek

2.12. 2022 se žáci 7. a 9. třídy jeli podívat na vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic. Paní průvodkyně je seznámila s historií Vánoc, s jejich zvyky a tradicemi. Prozradila jim, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce. Všem se prohlídka moc líbila.