Pelíškova zahrádka

Dne 20. 11. jsme v rámci projektu environmentální výchovy na naší škole přivítali zástupce Muzea přírody Český ráj s programem Pelíškova zahrádka. Děti ze ZŠ speciální a I. stupně se seznámily s Pelíškem a jeho chováním v lese. Postupně si osvojily znalosti o nerostech a rostlinách. Na závěr daly Pelíškovi slib, že budou dodržovat zásady ochrany přírody.  Pro žáky II.stupně byl připraven vzdělávací program Obojživelníci.