Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020