Přednáška HIV/AIDS

Dne 5. 5. proběhla pro žáky druhého stupně přednáška o viru HIV/AIDS. První bodem přednášky byl popis viru HIV a nemoci AIDS. Dalším z bodů byl vznik, důsledky a také možné způsoby nakažení. Poslední bod se týkal prevence. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, z přednášky si žáci především odnesli ponaučení, jak se před tímto virem a nemocí chránit.