Semiramis

V úterý 12. 3. proběhl v 6.  a 8. ročníku druhý blok dlouhodobé primární prevence s organizací Semiramis.  Žáci se pomocí psychosiciálních her soustředili na spolupráci ve dvojicích, skupině nebo celé třídy.  Důležitou součástí a práce tohoto bloku byla témata: podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, sebeovládání  i úzkost. Těšíme se na další setkání.

 

Semiramis

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Centrem primární prevence SEMIRAMIS. První setkání tohoto školního roku proběhlo v poklidu a vzájemné spolupráci. Tématem byly hry a techniky k poznání třídy, mapování úrovně schopnosti spolupráce žáků a jejího rozvíjení v rámci třídního kolektivu.

 

Výlet do Prahy

Dne 18. prosince děti z 2. a 5. ročníku navštívily vánoční Prahu. Prošly si Václavské náměstí a podívaly se také na Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Nechyběla ani fotka u vánočního stromu a zakoupení něčeho dobrého na zub. Výlet se vydařil, žákům se moc líbil.

 

Vánoční výchovný koncert

Dne 11. 12. v tělocvičně základní školy proběhl výchovný koncert skupiny Nepál band, která žákům formou vzdělávání představila několik hudebních nástrojů. Během koncertu zazněly vánoční melodie z pohádek i vánoční písně a koledy, které si většina žáků s kapelou s chutí zazpívala.

 

Vánoční posezení třídy II.S

Dne 07. 12. 2023 se uskutečnilo vánoční setkání třídy II. S. Na programu bylo vystoupení žáka Dušana Ludvíka s pohybovou vánoční říkankou – Sněhulák. Následovala dílnička, kde si každý žák se svým nejbližším vytvořil vánoční svícen. Celé setkaní proběhlo v přátelské atmosféře a pro rodiče bylo připravené malé pohoštění. Každý žák našel pod stromečkem dárek, který si odnesl domů.

 

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince ožila škola čerty, anděly a samozřejmě nesměl chybět ani Mikuláš. Žáci 2. stupně připravili pro své spolužáky tradiční mikulášskou nadílku. V očích těch nejmenších byl občas vidět trochu strach, ale čerti byli hodní a přátelští, andělé milí a Mikuláš měl pro všechny pochopení. Děti zazpívaly vánoční písničky, sem tam zazněla i básnička s mikulášskou tematikou. Na oplátku všichni dostali malou odměnu. Děti i Mikuláš s anděly a čerty si tento školní den opravdu užili. Pozdrav s andělem a čertem nám poslal i žák, který je hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Tam dětem rozdávaly radost známé tváře.

 

Přednáška o kyberšikaně

Přednáška na téma Kyberšikana se konala pod vedením por. Bc. Leony Špičanové z Hradce Králové dne 12.10.2023.
Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony. Paní lektorka zjišťovala, jaké povědomí mají žáci o nebezpečí kyberšikany, jejich záludnostech a možných trestech. Seznámila je s možnostmi, jak se v takové situaci chovat a na koho se mohou obrátit v případě potřeby. Žákům také doporučila, jak se chovat v kyberprostoru, aby co nejvíce předcházeli možným útokům. Celá přednáška byla v přátelské atmosféře.

 

Zoopark Stěžery

Za příjemného počasí žáci prvního stupně a druhé speciální třídy navštívili Zoopark ve Stěžerech.   Cestu autobusem jsme hravě zvládli a po zakoupení vstupenek vyrazili mezi zvířátka. Děti byly nadšené a nevěděly,  kterému zvířátku mají věnovat větší pozornost. Výlet se nám moc líbil!

 

Návštěva knihovny

V pátek 17. března se žáci 1. stupně a speciálních tříd zúčastnili besedy v knihovně. Téma znělo „Lev v knihovně“. Paní knihovnice jim přečetla příběh se stejným názvem a seznámila je s krásnými ilustracemi z knihy. Děti poslouchaly, odpovídaly na otázky a hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Každý si pak mohl najít „svého“ lva schovaného v knihovně, vybarvit a odnést domů.

 

Návštěva kina – Největší dar

Dne 9. 3. zhlédl II. stupeň pohádku Největší dar v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Největší dar je český pohádkový film z roku 2022 režisérek Darii Hrubé a Marty Santovjákové Gerlíkové z časů slovanských bohů, spojující osudy jejich a svérázných obyvatel malé vísky na Valašsku.

 

Tonda Obal na cestách

30. 1. 2023 navštívil naši školu lektor s programem Tonda Obal na cestách. Žáci 1. stupně rozeznávali základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Žáci na 2. stupně získali přehled o tom, jak se třídí odpad a k čemu se může dál využít. Shlédli video ukázky ze zpracování odpadů a výrobků z recyklovaných materiálů. Žáci ukázali, že o třídění a recyklování odpadů mnohé vědí, přesto pro ně byly některé informace nové a překvapivé.

 

Vánoční stezka

Žáci 6. a 8. ročníku připravili pro své nejmladší spolužáky vánoční stezku plnou zábavných úkolů. Děti měly pomocí obrázků najít místnosti, ve které se jednotlivé úkoly odehrávaly. Počítaly vločky, řadily obrázky podle posloupnosti,  házely sněhové koule do  koše, skládaly vánoční obrázek a hrály Kimovu hru s vánočními obrázky na procvičení zrakové paměti. Do úkolů jsme zapojili i výpočetní techniku – práci na PC. Za splnění úkolu sbíraly ozdoby na vánoční stromeček. Žáci si vánoční dopoledne náramně užili.

 
 

Rizika internetu – sexting a kybergrooming

Na naší škole proběhla beseda, kterou si připravil lektor Mgr. Vít Pospíšil z organizace Úcta k životu. Téma besedy „Rizika internetu – sexting a kybergrooming“, zaměřená pro žáky 4. – 6. ročníků.  Žáci se učili identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumět fenoménu “digitální stopa, prožili si hru s falešnými účty a v rámci nedokončených příběhů kyberšikany navrhovali vhodná řešení a opatření. Lekce vedla k aktivnímu používání obrany proti nebezpečným lidem v komunikaci ve virtuálním světě.

 

Canisterapie

Dne 20.10. proběhla na naší škole další canisterapie s p. Zimovou. Canisterapie využívá pozitivního vlivu přítomnosti psa na člověka a může tak přispět ke zlepšení jeho fyzického i psychického zdraví. Řeč těla psa je stručná a jasná. Zároveň ale přítomnost psího kamaráda dává spoustu podnětů. Zejména děti brzy poznají, že na jejich jednoduché verbální i neverbální projevy může pes reagovat a to se jim líbí. Podněcuje je to k dalším aktivitám např. zavolat na psa jménem, dávat mu nacvičené povely aj. Dále děti plnily připravené úkoly, popisovaly části těla psího kamaráda a při slunečném počasí pejsky vodily pomocí vodítka.

 

 

Zooterapie

Ve čtvrtek 29. 9. žáci z 1. a 2. třídy zavítali do nedaleké Bydžovské Lhotky, kde si zpříjemnili den zooterapií. Přivítala nás vstřícná a obětavá paní Bártová. Seznámila nás s blízkým okolím a zvířaty, především koňmi Matějem a Artušem, kteří nás provázeli celou terapií. Děti si zahrály stopovací hru. Za plnění úkolů na ně na konci čekala sladká odměna. Největším zážitkem pro nás byla zpáteční jízda kočárem. Jeli jsme z Bydžovské Lhotky přes Měník, Humburky až na luka do Nového Bydžova.
Děkujeme za krásný den a těšíme se na příště.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 19. května zavítala do naší školy paní Zímová se svými fenkami Arikou a Jessie. Děti si spolu s nimi prošly překážkovou dráhu, schovávaly jim drobné pamlsky či házely aport. Čas rychle utekl, všichni se dobře bavili a už se těší a další setkání.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 28.4. přišla za našimi dětmi ze speciálních tříd paní Zimová. Její labradoři poskytli dětem skvělé zážitky. Na hřišti je děti vodily slalomem, hrály si s nimi na stopovanou, házely jim pamlsky, hladily je. Důkazem pěkně prožité půlhodiny je celá řada krásných fotografií.

 

Přednáška HIV/AIDS

Dne 5. 5. se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky o viru HIV/AIDS. Žáci se dozvěděli, co je onemocnění AIDS a co je infekce HIV, jak se vir HIV přenáší, jak se vir HIV nepřenáší, jaká je prevence. Žáci se dozvěděli spoustu nových a užitečných informací.

 

Přednáška HIV/AIDS

Dne 5. 5. proběhla pro žáky druhého stupně přednáška o viru HIV/AIDS. První bodem přednášky byl popis viru HIV a nemoci AIDS. Dalším z bodů byl vznik, důsledky a také možné způsoby nakažení. Poslední bod se týkal prevence. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, z přednášky si žáci především odnesli ponaučení, jak se před tímto virem a nemocí chránit.