Přednáška o kyberšikaně

Přednáška na téma Kyberšikana se konala pod vedením por. Bc. Leony Špičanové z Hradce Králové dne 12.10.2023.
Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony. Paní lektorka zjišťovala, jaké povědomí mají žáci o nebezpečí kyberšikany, jejich záludnostech a možných trestech. Seznámila je s možnostmi, jak se v takové situaci chovat a na koho se mohou obrátit v případě potřeby. Žákům také doporučila, jak se chovat v kyberprostoru, aby co nejvíce předcházeli možným útokům. Celá přednáška byla v přátelské atmosféře.

 

Zoopark Stěžery

Za příjemného počasí žáci prvního stupně a druhé speciální třídy navštívili Zoopark ve Stěžerech.   Cestu autobusem jsme hravě zvládli a po zakoupení vstupenek vyrazili mezi zvířátka. Děti byly nadšené a nevěděly,  kterému zvířátku mají věnovat větší pozornost. Výlet se nám moc líbil!

 

Návštěva knihovny

V pátek 17. března se žáci 1. stupně a speciálních tříd zúčastnili besedy v knihovně. Téma znělo „Lev v knihovně“. Paní knihovnice jim přečetla příběh se stejným názvem a seznámila je s krásnými ilustracemi z knihy. Děti poslouchaly, odpovídaly na otázky a hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Každý si pak mohl najít „svého“ lva schovaného v knihovně, vybarvit a odnést domů.

 

Návštěva kina – Největší dar

Dne 9. 3. zhlédl II. stupeň pohádku Největší dar v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Největší dar je český pohádkový film z roku 2022 režisérek Darii Hrubé a Marty Santovjákové Gerlíkové z časů slovanských bohů, spojující osudy jejich a svérázných obyvatel malé vísky na Valašsku.

 

Tonda Obal na cestách

30. 1. 2023 navštívil naši školu lektor s programem Tonda Obal na cestách. Žáci 1. stupně rozeznávali základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Žáci na 2. stupně získali přehled o tom, jak se třídí odpad a k čemu se může dál využít. Shlédli video ukázky ze zpracování odpadů a výrobků z recyklovaných materiálů. Žáci ukázali, že o třídění a recyklování odpadů mnohé vědí, přesto pro ně byly některé informace nové a překvapivé.

 

Vánoční stezka

Žáci 6. a 8. ročníku připravili pro své nejmladší spolužáky vánoční stezku plnou zábavných úkolů. Děti měly pomocí obrázků najít místnosti, ve které se jednotlivé úkoly odehrávaly. Počítaly vločky, řadily obrázky podle posloupnosti,  házely sněhové koule do  koše, skládaly vánoční obrázek a hrály Kimovu hru s vánočními obrázky na procvičení zrakové paměti. Do úkolů jsme zapojili i výpočetní techniku – práci na PC. Za splnění úkolu sbíraly ozdoby na vánoční stromeček. Žáci si vánoční dopoledne náramně užili.

 
 

Rizika internetu – sexting a kybergrooming

Na naší škole proběhla beseda, kterou si připravil lektor Mgr. Vít Pospíšil z organizace Úcta k životu. Téma besedy „Rizika internetu – sexting a kybergrooming“, zaměřená pro žáky 4. – 6. ročníků.  Žáci se učili identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumět fenoménu “digitální stopa, prožili si hru s falešnými účty a v rámci nedokončených příběhů kyberšikany navrhovali vhodná řešení a opatření. Lekce vedla k aktivnímu používání obrany proti nebezpečným lidem v komunikaci ve virtuálním světě.

 

Canisterapie

Dne 20.10. proběhla na naší škole další canisterapie s p. Zimovou. Canisterapie využívá pozitivního vlivu přítomnosti psa na člověka a může tak přispět ke zlepšení jeho fyzického i psychického zdraví. Řeč těla psa je stručná a jasná. Zároveň ale přítomnost psího kamaráda dává spoustu podnětů. Zejména děti brzy poznají, že na jejich jednoduché verbální i neverbální projevy může pes reagovat a to se jim líbí. Podněcuje je to k dalším aktivitám např. zavolat na psa jménem, dávat mu nacvičené povely aj. Dále děti plnily připravené úkoly, popisovaly části těla psího kamaráda a při slunečném počasí pejsky vodily pomocí vodítka.

 

 

Zooterapie

Ve čtvrtek 29. 9. žáci z 1. a 2. třídy zavítali do nedaleké Bydžovské Lhotky, kde si zpříjemnili den zooterapií. Přivítala nás vstřícná a obětavá paní Bártová. Seznámila nás s blízkým okolím a zvířaty, především koňmi Matějem a Artušem, kteří nás provázeli celou terapií. Děti si zahrály stopovací hru. Za plnění úkolů na ně na konci čekala sladká odměna. Největším zážitkem pro nás byla zpáteční jízda kočárem. Jeli jsme z Bydžovské Lhotky přes Měník, Humburky až na luka do Nového Bydžova.
Děkujeme za krásný den a těšíme se na příště.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 19. května zavítala do naší školy paní Zímová se svými fenkami Arikou a Jessie. Děti si spolu s nimi prošly překážkovou dráhu, schovávaly jim drobné pamlsky či házely aport. Čas rychle utekl, všichni se dobře bavili a už se těší a další setkání.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 28.4. přišla za našimi dětmi ze speciálních tříd paní Zimová. Její labradoři poskytli dětem skvělé zážitky. Na hřišti je děti vodily slalomem, hrály si s nimi na stopovanou, házely jim pamlsky, hladily je. Důkazem pěkně prožité půlhodiny je celá řada krásných fotografií.

 

Přednáška HIV/AIDS

Dne 5. 5. se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky o viru HIV/AIDS. Žáci se dozvěděli, co je onemocnění AIDS a co je infekce HIV, jak se vir HIV přenáší, jak se vir HIV nepřenáší, jaká je prevence. Žáci se dozvěděli spoustu nových a užitečných informací.

 

Přednáška HIV/AIDS

Dne 5. 5. proběhla pro žáky druhého stupně přednáška o viru HIV/AIDS. První bodem přednášky byl popis viru HIV a nemoci AIDS. Dalším z bodů byl vznik, důsledky a také možné způsoby nakažení. Poslední bod se týkal prevence. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, z přednášky si žáci především odnesli ponaučení, jak se před tímto virem a nemocí chránit.

 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 28. 4. děti 1., 2. a 4. ročníku navštívily knihovnu. Pan knihovník si pro děti připravil program zaměřený na knížky, ve kterých příběhy učí děti, jak se správně chovat. Jedno z důležitých pravidel si děti procvičily v pohybové hře a pak již následovala oblíbená činnost, kterou je samostatné objevování a prohlížení zajímavých knížek. Návštěva knihovny se dětem líbila a většina z nich si tentokrát domů odnášela přihlášku.

 

Den Země

Naši žáci se jako každý rok zapojili v rámci projektu mezinárodního Dne Země 🌏 do úklidu města Nový Bydžov. Celkem se jim podařilo v různých lokalitách sesbírat několik plastových pytlů odpadků.
Za odměnu si žáci 1.stupně a speciálních tříd vychutnali špekáček opečený na ohni.
Touto akcí se snažíme u žáků podporovat smysl pro ochranu životního prostředí, aby bylo v co nejlepším stavu zachováno i pro další generace.

 

Den Země

Dnes se naši žáci zapojili v rámci projektu mezinárodního Dne Země do úklidu města Nový Bydžov. Celkem se jim podařilo v různých lokalitách sesbírat několik plastových pytlů odpadků. Za odměnu si žáci 1.stupně a speciálních tříd vychutnali špekáček opečený na ohni.

Škola se akcemi typu úklid města snaží u žáků podporovat smysl pro ochranu životního prostředí, aby bylo v co nejlepším stavu zachováno i pro další generace.

 
 

Týden v pohybu

Ve dnech 9. – 16. června proběhl celoškolní projekt Týden v pohybu. V tomto týdnu jsme se při výuce zaměřili na vliv pohybu a  správného stravování na naše zdraví. Do hodin jsme zařadili více pohybových aktivit než doposud. K výuce jsme využili hřiště i naši venkovní třídu. Žáci se seznámili také s pyramidou pohybu a výživy pro děti. Součástí projektu byla ochutnávka sýrů v rámci projektu Ovoce do škol, jízda na dopravním hřišti a dětský den. Žáci prvního stupně zahajovali svou ranní činnost rozcvičkou, která u nich našla zalíbení. Každá chvilka, kterou všechny děti pohybu věnují, prospívá jejich zdraví.

 

Sedmero moří internetu

Ve čtvrtek 6. 5. 2021 přijel do naší školy pan Mgr. Pospíšil, aby žáky prvního stupně seznámil se základními riziky internetu a komunikačních technologií. Interaktivní program byl zaměřen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Žáci se věnovali tématu, které je pro mnohé z nich každodenní záležitostí. Povídali si o tom, jak tráví svůj volný čas, kolik času tráví denně na počítači, co je to internet a jaká nebezpečí zde na nás číhají. Zamýšleli nad nebezpečími, která hrozí při používání sociálních sítí, sdílení fotografií a hraní her. Pro každou situaci se společně s lektorem pokusili najít nejvhodnější řešení.