Prevence rizikového chování

V úterý 11. 10. naše žáky navštívili kurátor pro děti a mládež Mgr. Jan Kubinec, referentka Bc. Markéta Macáková, Mgr. Jaromír Rémiš ze střediska probační a mediační služby v Hradci Králové a zaměstnanec PČR p. Stránský. S žáky diskutovali na téma rizikového chování, trestní čin a trestní odpovědnost. Na skutečných případech na základě rozhodnutí soudu vyhledávali potřebné informace o spáchaném činu (kdo je pachatel, oběť, jaká je délka sazby aj.) Poté diskutovali, jaký trest by udělili, nebo jak by se zachovali, kdyby se dostali do podobné situace.  Všem děkujeme za pěkně připravenou besedu a prevenci.