Projekt Vody

projekt-vody

Den 22. březen je vyhlášen světovým Dnem vody. Proto jsme v průběhu března ve škole uskutečnili projekt s názvem Voda. Cílem bylo předat dětem netradiční a zábavnou formou vědomosti o významu vody v přírodě a o její důležitosti pro život.

V různých předmětech se žáci dozvěděli vše o koloběhu vody v přírodě, o skupenství vody či o tom, jak o vodu správně pečovat. Při matematice se snažili například spočítat, jaká je asi spotřeba vody jednoho člověka, v hudební výchově vyhledávali a zpívali písničky o vodě, četli pohádky či texty s touto tématikou a vytvářeli různé prezentace. Při výtvarné výchově vyrobili krásné výkresy, kterými si vyzdobili třídy a chodby. Paní učitelky nezapomněly ani na praktické pokusy s ledem či párou.

Žáci 2.stupně absolvovali exkurzi do čističky odpadních vod, kde obdrželi spoustu zajímavých informací a podívali se do míst, kam by se sami určitě nedostali.