Ředitelské volno

Dne 29. 9. 2023 je vyhlášen z organizačních a technických důvodů volný den pro žáky podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tento den ve  škole výuka neprobíhá.