S včelkou Bětkou ve včelíně a základní podmínky života

s-vcelkou-betkou

V úterý 19. března se žáci speciálních tříd a 2. -4. ročníku vydali s paní Hronešovou na další výpravu do přírody. Tentokrát se podívali s včelkou Bětkou na život v úle. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života včel a jejich vývoje. Hrou na včelky zjišťovali, kde se bere med a proč jsou včely pro člověka a přírodu užitečné.

Pro žáky II.stupně si paní lektorka připravila téma ekosystém louka. Nejenom slovem, ale názornými aktivitami přiblížila žákům vznik louky, živočišné a rostlinné druhy na lukách, potravinový řetězec a vliv člověka na tento druh ekosystému.