Strašidelné sklepení

Žáci 2. stupně si připravili pro děti z okolních MŠ, ZŠ a další návštěvníky stezku odvahy Strašidelné sklepení III.