Týden v pohybu

Ve dnech 20. – 24. května proběhl celoškolní projekt Týden v pohybu. V tomto týdnu bylo cílem dostat do školní výuky více pohybu nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v dalších předmětech. K výuce jsme využili hřiště, venkovní třídu, ale i přilehlý park nebo pozemky.  V tomto týdnu I. stupeň absolvoval zooterapii a společně s II. stupněm výlet na Vojenský radar v Nepolisech. Celý týden jsme zakončili atletickým den, kde žáci soutěžili v disciplínách – běh na 60m, skok do dálky, hod do dálky a běh na 400 a 800 m.