Vánoční stezka

Žáci 6. a 8. ročníku připravili pro své nejmladší spolužáky vánoční stezku plnou zábavných úkolů. Děti měly pomocí obrázků najít místnosti, ve které se jednotlivé úkoly odehrávaly. Počítaly vločky, řadily obrázky podle posloupnosti,  házely sněhové koule do  koše, skládaly vánoční obrázek a hrály Kimovu hru s vánočními obrázky na procvičení zrakové paměti. Do úkolů jsme zapojili i výpočetní techniku – práci na PC. Za splnění úkolu sbíraly ozdoby na vánoční stromeček. Žáci si vánoční dopoledne náramně užili.