Vzdělávací programy o dospívání

V pondělí 9. 9. zavítala mezi naše žáky paní Blažková, která si připravila pro žáky 6. až 9. ročníků výchovně vzdělávací programy Žena jako symbol života pro dívky a pro chlapce Na startu mužnosti.

Přednáška byla zaměřena na fyzické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, zdravý životní styl a vztahy mezi vrstevníky. Nezapomněli jsme ani na žáky prvního stupně, kterým byl věnován program Dospívám aneb život plný změn. Zúčastněné dívky na závěr těchto programů obdržely hygienické balíčky a chlapci naučné příručky.