Zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne dne 4. 9. 2023 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).