Návštěva kovárny

Třída III. S navštívila kovárnu. Dozvěděli se, jaké náčiní kovář ke své práci potřebuje a jak náročná práce to je. To si třída také sama vyzkoušela, všichni si zkusili ukovat hřebík, statečnější se pokusilii ukovat i podkovu. Třída odcházela plná nadšení a doufá, že i v příštím roce se do kovárny zase podívají.