Vznik knihy

Dne 15. března 2023 jsme s žáky prvního stupně navštívili místní knihovnu a zúčastnili se zajímavé besedy s názvem Vznik knihy. Děti byly seznámeny nejenom s provozem knihovny a všemi možnostmi výpůjček knih, ale hlavně  zajímavým způsobem se seznámily s podrobnostmi vzniku knížky.
Paní knihovnice  vyprávěla o složité cestě, kterou absolvuje každá knížka, než se dostane do rukou  čtenáře. Nestačí totiž knížku vymyslet a napsat, ale také editovat, upravit, doplnit ilustracemi a následně vytisknout. A tak žáci prvního stupně byli poutavě uvedeni do světa knih.
Jelikož jsou někteří žáčci již zdatnými čtenáři, odcházeli domů se zapůjčenou knihou a stali se tak pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Za krásnou motivaci k četbě patří dík našim knihovnicím. Už se těšíme na další besedu.