Velikonoční dílna

Odpoledne 26. března jsme se s žáky prvního stupně sešli při velikonočním tvoření. Mohli si vyrobit zajíčka, slepičku na zavěšení nebo košíček na vajíčka. Všichni pracovali se zaujetím a domů odcházeli s krásnými výrobky.

 

Peníze a jak s nimi naložit

V pátek 15. března se žáci ze 3. a 4. třídy zúčastnili přednášky na téma Peníze a jak s nimi správně naložit. V rámci přednášky se  zamýšleli nad tím, jak nejlépe hospodařit s penězi vlastními, darovanými nebo z kapesného. Dále jsme si vysvětlovali, co je to hodnota peněz – jak si lze ušetřit na vysněnou věc, aniž bychom se nechali zlákat reklamou nebo jak lze penězi pomáhat potřebným. Přednáška byla pro naše žáky nejen inspirativní, ale i přínosná. Proto moc děkujeme paní Stránské za její návštěvu a čas, který nám věnovala.

 
 

Maškarní karneval

Jako každoročně jsme i letos 5. 3. oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Tělocvičnu zaplnily nejrůznější masky a pohádkové bytosti. V průběhu karnevalu se s tancem střídaly sportovní soutěže, v nichž si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost i rovnováhu. Za snahu byly náležiztě odměněny sladkostmi. Odpoledne vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek a vítězové obdrželi drobné ceny. Celé odpoledne provázely paní učitelky v krojích.

 

Návštěva knihovny

V pátek 17. března se žáci 1. stupně a speciálních tříd zúčastnili besedy v knihovně. Téma znělo „Lev v knihovně“. Paní knihovnice jim přečetla příběh se stejným názvem a seznámila je s krásnými ilustracemi z knihy. Děti poslouchaly, odpovídaly na otázky a hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Každý si pak mohl najít „svého“ lva schovaného v knihovně, vybarvit a odnést domů.

 

Vznik knihy

Dne 15. března 2023 jsme s žáky prvního stupně navštívili místní knihovnu a zúčastnili se zajímavé besedy s názvem Vznik knihy. Děti byly seznámeny nejenom s provozem knihovny a všemi možnostmi výpůjček knih, ale hlavně  zajímavým způsobem se seznámily s podrobnostmi vzniku knížky.
Paní knihovnice  vyprávěla o složité cestě, kterou absolvuje každá knížka, než se dostane do rukou  čtenáře. Nestačí totiž knížku vymyslet a napsat, ale také editovat, upravit, doplnit ilustracemi a následně vytisknout. A tak žáci prvního stupně byli poutavě uvedeni do světa knih.
Jelikož jsou někteří žáčci již zdatnými čtenáři, odcházeli domů se zapůjčenou knihou a stali se tak pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Za krásnou motivaci k četbě patří dík našim knihovnicím. Už se těšíme na další besedu.

 

Canisterapie

V úterý 1. března jsme na naší škole opět přivítali paní Zimovu ze spolku Animal Therapy. Tentokrát se světlou labradorkou Arikou a černou, starší dámou Kery, jenž nahradila Grasy. Ta v brzké době očekává narození štěňátek. Děti se na pejsky velmi těšily a jejich přítomnost si náležitě užily.

 

Velikonoční tvoření

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky a jsou časem oslav a veselí. Pro žáky byla vyhlášena soutěž ve vytvoření velikonoční dekorace nebo kraslice. Při tomto jarním tvoření jsme nezapomněli ani na naši nejstarší generaci. Pro klienty DD Pohoda Humburky jsme vyrobili pro radost několik velikonočních přání a ptáčků. Přejeme všem hezké jaro.

 

Světový den vody

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.

V rámci distanční výuky si vyučující jednotlivých předmětů proto s žáky tento den připomněli.  Na téma Voda v  hodinách luštili křížovky, přesmyčky, podívali se na naučné filmy. V rámci přírodovědy fotili, kde v domácnosti všude využívají vodu a z pořízených fotografií si vytvořili koláže. Na vycházce k vodě vyhledávali místa, na kterých dochází k jejímu znečišťování a místa, která se jim naopak líbí. Seznámili se s živočichy žijícími u vody a ve vodě a vyhledali si na internetových stránkách ohrožené druhy. Ve fyzice si připomněli jednotlivá skupenství vody. V chemii hovořili o její nezbytné přítomnosti v průmyslovém odvětví a o ochraně vodních zdrojů. V dějepise si prohlédli něco z historie výstavby přehrad v České republice. V hodinách matematiky si zase spočítali spotřebu vody pro čtyřčlennou domácnost za jeden týden.

V rámci tohoto projektu si žáci připomněli, že voda je pro náš život nezbytná a je důležité její zdroje chránit a přemýšlet nad spotřebou vody v jejich domácnostech.