Návštěva knihovny

V pátek 17. března se žáci 1. stupně a speciálních tříd zúčastnili besedy v knihovně. Téma znělo „Lev v knihovně“. Paní knihovnice jim přečetla příběh se stejným názvem a seznámila je s krásnými ilustracemi z knihy. Děti poslouchaly, odpovídaly na otázky a hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Každý si pak mohl najít „svého“ lva schovaného v knihovně, vybarvit a odnést domů.

 

Vznik knihy

Dne 15. března 2023 jsme s žáky prvního stupně navštívili místní knihovnu a zúčastnili se zajímavé besedy s názvem Vznik knihy. Děti byly seznámeny nejenom s provozem knihovny a všemi možnostmi výpůjček knih, ale hlavně  zajímavým způsobem se seznámily s podrobnostmi vzniku knížky.
Paní knihovnice  vyprávěla o složité cestě, kterou absolvuje každá knížka, než se dostane do rukou  čtenáře. Nestačí totiž knížku vymyslet a napsat, ale také editovat, upravit, doplnit ilustracemi a následně vytisknout. A tak žáci prvního stupně byli poutavě uvedeni do světa knih.
Jelikož jsou někteří žáčci již zdatnými čtenáři, odcházeli domů se zapůjčenou knihou a stali se tak pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Za krásnou motivaci k četbě patří dík našim knihovnicím. Už se těšíme na další besedu.