Návštěva knihovny

Žáci z 3. a 4. ročníku navštívili ve čtvrtek 15. 2. místní městskou knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem knihovny, ale také jak by se ke knihám měly chovat. Přečetla jim něžný příběh o žabkách z knihy Dítě je dítě. Vysvětlila jim rozdíl mezi spisovatelem a ilustrátorem a poté děti přiřazovaly kreslené ilustrace k pohádkovým knížkám. Připomněly si také 100. výročí E. Petišky a poslechly si autorovu pohádku z knihy Bylo jednou jedno loutkové divadlo.

 

Za malým princem do knihovny

7. 2. navštívili žáci 6. a 8. ročníku Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Zde měli připraveno čtení z knihy francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint – Exupéryho – Malý princ. Žáci vyslechli krátký příběh o Malém princi, kterého autor ve své knize ukazuje jako postavu, která je bez chyby, upřímná, nezáludná a láskyplná. Autor představuje mnoho typů lidských povah a prostřednictvím Malého prince ukazuje nespokojenost nad tehdejší společností. Žáci vyplňovali pracovní listy, kde odpovídali na různé otázky, hledali povahové vlastnosti jednotlivých postav a nakonec měli napsat i svoje.

 

Návštěva knihovny

V pátek 17. března se žáci 1. stupně a speciálních tříd zúčastnili besedy v knihovně. Téma znělo „Lev v knihovně“. Paní knihovnice jim přečetla příběh se stejným názvem a seznámila je s krásnými ilustracemi z knihy. Děti poslouchaly, odpovídaly na otázky a hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Každý si pak mohl najít „svého“ lva schovaného v knihovně, vybarvit a odnést domů.

 

Vznik knihy

Dne 15. března 2023 jsme s žáky prvního stupně navštívili místní knihovnu a zúčastnili se zajímavé besedy s názvem Vznik knihy. Děti byly seznámeny nejenom s provozem knihovny a všemi možnostmi výpůjček knih, ale hlavně  zajímavým způsobem se seznámily s podrobnostmi vzniku knížky.
Paní knihovnice  vyprávěla o složité cestě, kterou absolvuje každá knížka, než se dostane do rukou  čtenáře. Nestačí totiž knížku vymyslet a napsat, ale také editovat, upravit, doplnit ilustracemi a následně vytisknout. A tak žáci prvního stupně byli poutavě uvedeni do světa knih.
Jelikož jsou někteří žáčci již zdatnými čtenáři, odcházeli domů se zapůjčenou knihou a stali se tak pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Za krásnou motivaci k četbě patří dík našim knihovnicím. Už se těšíme na další besedu.