Alkohol a poruchy příjmu potravy

26. 10. navštívila žáky 6. a 8 ročníku s programem „Alkohol a poruchy příjmu potravy“ Bc. Petra Stránská ze sdružení NA HRADECKÉM KOPEČKU. Program byl zaměřený na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále žáci diskutovali o příčině experimentování s alkoholem,  nezdravým sebevědomím, které bývá příčinou dalších forem rizikového chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Jelikož je alkohol nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „náctiletí“ mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Cílem programu bylo diskutovat o těchto problémech a motivovat žáky k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k „řešení“ otázek a problémů dospívání.