Čarodějnice

Za krásného slunného dne se 30. dubna 2024 konal na prostranství před naší školou Den čarodějnic – akce inspirovaná tradicí svátku pálení čarodějnic a Svatojakubskou nocí. Tento čarodějný den spolu se Strašidelným sklepem má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se mohly vydovádět venku na sluníčku a v kostýmech čarodějnic se seznámit s historií a tradicí tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Děti čekalo plnění rozličných úkolů na deseti stanovištích a skotačení venku po celé prosluněné dopoledne. Počasí nám přálo. A opět jsme si hravé dopoledne všichni velice užili. Domů si děti odnášely drobné odměny a diplomy za krásné kostýmy a čarodějné klobouky, kterými se vyzdobily. Poděkování patří žákům druhého stupně, kteří za pomoci svých paní učitelek již tradičně tuto aktivitu pro žáky prvního stupně připravili.