Čarodějnice

Za krásného slunného dne se 30. dubna 2024 konal na prostranství před naší školou Den čarodějnic – akce inspirovaná tradicí svátku pálení čarodějnic a Svatojakubskou nocí. Tento čarodějný den spolu se Strašidelným sklepem má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se mohly vydovádět venku na sluníčku a v kostýmech čarodějnic se seznámit s historií a tradicí tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Děti čekalo plnění rozličných úkolů na deseti stanovištích a skotačení venku po celé prosluněné dopoledne. Počasí nám přálo. A opět jsme si hravé dopoledne všichni velice užili. Domů si děti odnášely drobné odměny a diplomy za krásné kostýmy a čarodějné klobouky, kterými se vyzdobily. Poděkování patří žákům druhého stupně, kteří za pomoci svých paní učitelek již tradičně tuto aktivitu pro žáky prvního stupně připravili.

 

Zuřivec

Dne 17. 4. proběhl na II. stupni preventivní program Zuřivec, který žákům představila metodička prevence Petra Šípová. Tento program je založený na práci s animovaným filmem, který vznikl na motivy skutečné události. Příběh zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, který prožívá rozporuplné pocity strachu a bezmoci. Po zhlédnutí filmu následovala diskuze k celém tématu. S žáky jsme si vysvětlili, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí a na koho se v případě potřeby obrátit. Základní myšlenkou celého programu je, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, je důležité se někomu svěřit a nebát se otevřít.

 

Zooterapie

Dne 29. 4. žáci 2. a 5. ročníku odjeli  do Bydžovské Lhotky na zooterapii. Po příjezdu na uvítanou paní Bártová dětem připravila malé občerstvení. Během dne děti jezdily na koních, uklízely výběh, ale největším zážitkem byla jízda kočárem. V průběhu projížďky děti pozorovaly jarní přírodu. Na závěr osvěžily koně příjemnou sprchou.  Děkujeme za krásný den.

 

Podmořský svět

Dne 16. dubna nás na celé dopoledne navštívil pan Mgr. Bohuňovský se svojí zajímavou přednáškou o podmořském světě plném života. Podělil se s námi o své zážitky z cest a potápění se žraloky. Nejprve jsme viděli projekci krátkých videí, které sám natočil nejen pod hladinou moře  – krmení žraloků, hry se žraloky, korály, majestátné rejnoky (zejména obrovské manty), tajemné chobotnice a pobyt na ostrovech mezi kanibaly.
Nezůstalo jen u promítání a vyprávění. Pan Mgr. Bohuňovský také donesl hmatatelné ukázky z mořského dna a ze svých cest. Žáci si prohlédli a osahali, ulity, hvězdice, korály, krokodýlí hlavu nebo čelisti žraloka. Mohli si vyzkoušet i náramky a dekorativní předměty z tajuplných dálek. Jejich pestrost i barevná a tvarová krása umocnila dojem z celé přednášky. Obě dopolední přednášky se prodloužily na maximum a žákům se nechtělo s krásným tajemným mořským světem loučit. Děkujeme panu Mgr. Bohuňovskému a těšíme se na další shledání a novinky z cest, které nám při příštích setkáních přinese.

 

Jaro v lese

Je jaro a všude kolem rozkvétají první jarní rostliny. To nás inspirovalo k návštěvě jarního lesa. Ve čtvrtek 11. dubna se žáci 3. a 4. ročníku společně se speciální třídou vydali do lesa v Prasku na jarní poznávací procházku. Děti se nejprve společně zamyslely nad tím, čím je pro nás les důležitý a jak se v něm správně chovat. Poté je čekal badatelský úkol. Kolem sebe vyhledávaly různé květiny, keře i stromy, které s pomocí aplikace v tabletu určovaly a pořizovaly jejich fotografie. Ve škole pak z pořízených snímků vytvořily plakát, který doplnily správnými názvy rostlin a vlastními kresbami. Děti pracovaly se zaujetím a na své dílo jsou právem pyšné.

 

 

Čarodějnický den

Dne 28. 4. v souvislosti s blížícím se dnem, kdy se slaví čarodějnice, jsme si s dětmi přiblížili, jak tato tradice vznikla. Nejprve první hodinu žáci ve třídách řešili rozličné čarodějné úkoly z matematiky a češtiny. Po té se všichni sešli venku, kde se odehrálo soutěžní klání v deseti disciplínách, které pro své mladší spolužáky připravili žáci z druhého stupně. Na prosluněném školním hřišti na ně čekalo celkem 10 stanovišť, na kterých plnili různé čarodějnické úkoly: skákání v pytli, skládání čarodějnických puzzlí, hledání předmětu dle hmatu, let na koštěti přes překážkovou dráhu a další. Dále žáci, kteří překonali svůj strach, navštívili strašidelný sklep. Nechybělo ani vyhlášení nejkrásnějších čarodějnic.

 

Ale to se nesmí aneb je to na háčku

Ale to se nesmí aneb je to na háčku je háčkované divadelní představení, které vzniklo pod společnou taktovkou volného seskupení učitelů ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Děti prvního stupně a speciálních tříd se zaujetím zhlédly pohádku o sluníčku, které s láskou pečovalo o opuštěné vajíčko a  o tom, co se stane, když se někdo napije zakázaných červánků, ale nakonec se ke svému činu přizná. Vše doprovázela příjemná rytmická hudba.

 

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna. Cílem je propagace a podpora ochrany životního prostředí.
V rámci tohoto dne si žáci naší školy v pátek 21. 4. zopakovali správné třídění odpadků, přemýšleli nad tím, co naší planetě škodí a co jí naopak prospívá. Za krásného slunečného počasí se zapojili do úklidu okolí města, aby přírodu zbavili odpadků, které do ní nepatří. Po dobře odvedené práci se odměnili svačinou v přírodě.

 

Semiramis

Dne 14. 4. 2023 mezi žáky třetího a pátého ročníku opět zavítali kolegové z Hradce Králové z organizace SEMIRAMIS. Je to organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Mladí lektoři učili žáky novým technikám, které mohou využít k dotváření příjemného třídního prostření. Žáci spolu domalovali ostrov svých přání a snů. Učili se přátelství, toleranci a vzájemné spolupráci. Poté vymýšleli, co je pro ně v životě nejcennější a bez čeho by se na svém ostrově neobešli. Opět příjemně a poučně strávené dopoledne.

 

Veselé Velikonoce

Ve středu 5. dubna žáci prvního stupně a speciálních tříd navštívili Jiráskovo divadlo, kde zhlédli představení s názvem „Veselé Velikonoce“. Program se skládal ze dvou pohádek: „Co Honza dělá – dobře dělá!“ od H. Ch. Andersena a „Kdo je hloupější?“ od Boženy Němcové. Obě pohádky byly moc hezké a už se těšíme na další divadelní představení!

 

Velikonoční dílna

Přicházející svátky jara jsme ve škole přivítali velikonoční tvořivou dílnou. Proběhla 4. dubna za účasti rodičů a žáků ze speciálních tříd a prvního stupně. Jejich šikovné ruce vytvářely různé velikonoční dekorace, ze kterých měli všichni radost. Domů si pyšně odnášeli obrázek na zeď, zápich do květináče a přírodní dekoraci se slepičkou na stůl.

 

 

Čarodějnice

Dnešní den si děti užívaly v čarodějnickém duchu. První dvě hodiny  plnily čarodějné výzvy z matematiky a češtiny, navštívily strašidelný sklep a na závěr jako správní čarodějové a čarodějky plnily přichystané úkoly : házení polenem, chytání pavouků, lovení diamantů, létání na koštěti aj. Všechny děti obstály ve všech čarodějnických disciplínách a získaly sladkou odměnu a letecký průkaz.
Čarodějnický den se nám vydařil, počasí nám přálo a podle dětských úsměvů lze usoudit, že všichni byli spokojení.

 

 

 

Den Země

Dnes se naši žáci zapojili v rámci projektu mezinárodního Dne Země do úklidu města Nový Bydžov. Celkem se jim podařilo v různých lokalitách sesbírat několik plastových pytlů odpadků. Za odměnu si žáci 1.stupně a speciálních tříd vychutnali špekáček opečený na ohni.

Škola se akcemi typu úklid města snaží u žáků podporovat smysl pro ochranu životního prostředí, aby bylo v co nejlepším stavu zachováno i pro další generace.

 

Velikonoce

Poslední týden před velikonočními prázdninami jsme se s dětmi věnovaly tématu Velikonoc. Děti z první a druhé třídy se seznamovaly s velikonočními symboly, starší spolužáci se věnovali  velikonočním zvykům, které  jsou spojovány s jednotlivými dny pašijového týdne. Protože každý den je spojován také s nějakou barvou, všechny děti ze školy si v těchto dnech ladily oblečení do dané barvy. Děkujeme všem dětem, které se do akce zapojily.

 

Čarodějnice

V den Svatojakubské noci žáci 2. stupně spolu s vyučujícími připravili soutěžní páteční dopoledne. Převlečení za čarodějnice, čaroděje a kouzelníky jsme se sešli na školní zahradě a společně přečetli zaříkávadlo Baby Jagy. Poté se děti rozběhly k plnění úkolů. Na stanovištích si vyzkoušely slalom na koštěti, hod na čarodějnici, lovení potvor, skládání obrázků i jiné aktivity. Po splnění úkolů čekala na všechny sladká odměna a letecký průkaz. Den se vydařil a počasí nám přálo.

 

Den Země, svátek životního prostředí

Naše škola se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2021 byla sobota 27. března. Školní akce s žáky se mohla realizovat až v době prezenční výuky, která byla obnovena 12. dubna. Vlivem počasí se tato akce posunula až na čtvrtek 29. dubna. Za dodržování bezpečnostních opatření se skupiny žáků vydaly na stanovené úseky. Zbavovaly odpadků cyklostezku podél Cidliny do Sloupna, cyklostezku směrem do Prasku a uklízely prostor kolem hřbitova v Novém Bydžově. Technické služby Nového Bydžova dodaly odpadové pytle a zajistily odvoz odpadků. Ochranné pomůcky zajišťovala škola. Všichni žáci se přesvědčili o důsledcích nesprávného lidského chování na životní prostředí.

 

Na světě nejsi sám

Žáci 1. stupně se zúčastnili 28. dubna besedy s paní Blažkovou ze společnosti MP Education, ve které se snažila pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Zamýšleli se například nad otázkami, čím se lišíme od ostatních, co je pro nás důležité nebo jakého by si vybrali kamaráda. Hledali možné cesty, jak zvládat svoje emoce či kdy a jak požádat druhého o pomoc. Věnovala se také prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, kyberšikana). V řízeném rozhovoru si žáci uvědomovali, že život znamená  neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.