Dny otevřených dveří v Městci Králové

13.12. 2022 navštívili žáci 7., 9. a jeden žák z 8. třídy SOŠ a SOU Městec Králové, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Pan zástupce seznámil žáky s nabízenými obory a provedl je po škole. Potom žáci navštívili dílny cukrářů a automechaniků a cestou se zastavili v Domově mládeže. V budově školy na adrese T. G. Masaryka probíhala zároveň VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA. K zakoupení byly originální rukodělné dekorace a ozdoby, vánoční svícny, perníčky a vánočky.