Ekologický program – Živočichové v přirozeném prostředí

Začátkem ledna proběhlo v naší škole setkání s paní lektorkou L. Hronešovou. Žáci prvního stupně a speciálních tříd zapojili do programu s názvem Živočichové v přirozeném prostředí, který pro ně připravilo Ekologické centrum v Hradci Králové. Žáci podle hádanek poznávali zvířátka a umísťovali je na místa jejich výskytu. Během programu se podívali k vodě, navštívili pole, louku i les.

Pro žáky II. stupně bylo povídání zaměřeno na vztahy mezi zvířaty a rostlinami v různých ekosystémech. Děti si uvědomily, jakým způsobem na sebe jednotlivé organizmy působí a jak se vzájemně potřebují ke svému životu. Rovněž se dozvěděly, že všechny tyto složky je třeba chránit a nikoli ničit.