Exkurze na Střední škole řemesel v Hořicích

Dne 6.12. 2022 navštívili vybraní žáci 9. třídy Střední školu řemesel v Hořicích. Podívali se do odborných učeben, odborných dílen, internátu, tělocvičny a na hřiště s umělým trávníkem. Žáci zde viděli výrobu křesel, kabelek a pásků, vyzkoušeli si polohování klienta, viděli natěračské a malířské práce. Dále je pan mistr zavedl do místností pro relaxační a zájmové aktivity žáků. V posilovně si mohli vyzkoušet cvičení na různých přístrojích. Pro obor zemědělské práce jezdí studenti na farmu, kterou naši žáci také navštívili. Zde viděli koně, prasata, ovce, kozy.