Jaro v lese

Je jaro a všude kolem rozkvétají první jarní rostliny. To nás inspirovalo k návštěvě jarního lesa. Ve čtvrtek 11. dubna se žáci 3. a 4. ročníku společně se speciální třídou vydali do lesa v Prasku na jarní poznávací procházku. Děti se nejprve společně zamyslely nad tím, čím je pro nás les důležitý a jak se v něm správně chovat. Poté je čekal badatelský úkol. Kolem sebe vyhledávaly různé květiny, keře i stromy, které s pomocí aplikace v tabletu určovaly a pořizovaly jejich fotografie. Ve škole pak z pořízených snímků vytvořily plakát, který doplnily správnými názvy rostlin a vlastními kresbami. Děti pracovaly se zaujetím a na své dílo jsou právem pyšné.