Maškarní karneval

Jako každoročně jsme i letos 5. 3. oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Tělocvičnu zaplnily nejrůznější masky a pohádkové bytosti. V průběhu karnevalu se s tancem střídaly sportovní soutěže, v nichž si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost i rovnováhu. Za snahu byly náležiztě odměněny sladkostmi. Odpoledne vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek a vítězové obdrželi drobné ceny. Celé odpoledne provázely paní učitelky v krojích.