Konec školního roku ve školní družině

Na závěr školního roku jsme pro děti připravili v rámci zdravé chůze stezku bosou nohou. Děti se prošly po přírodních materiálech a senzomotorických pomůckách. Účelem stezky bylo poskytnutí bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Poslední týden čekala na děti opět stezka, ale tentokrát s úkoly a hledáním pokladu. Když splnily všechny úkoly a našli  poklad,  rozdali jsme jim družinové vysvědčení a opekli párek. Obě akce se vydařily a přálo nám i počasí.
Užívejte léto a v září opět na shledanou.