Vztahy v kolektivu – beseda

V úterý 24. 1. 2023 nás čekalo již druhé ze tří setkání programu dlouhodobé primární prevence v tomto školním roce. Naše třeťáky a páťáky navštívily dvě lektorky ze sdružení Semiramis z Hradce Králové. Zaměřily se na aktuální dění v třídním kolektivu. Cílem setkání byla práce na vztazích v kolektivu žáků či podpora tolerance a vzájemného respektu pomocí zajímavých interaktivních technik. Lektorky se zaměřily i na konkrétní téma, jako např. emoce, komunikace a mezilidské vztahy. Žáci si pod jejich vedením natrénovali různé typy pozdravů, povídali si o svých náladách a následně vytvářeli spolu v týmu za pomoci barviček moře plné ostrovů a ostrůvků.  Žákům se příjemně strávené dvě hodiny moc líbily a už se těší na další plánované setkání na jaře.