Semiramis

V úterý 12. 3. proběhl v 6.  a 8. ročníku druhý blok dlouhodobé primární prevence s organizací Semiramis.  Žáci se pomocí psychosiciálních her soustředili na spolupráci ve dvojicích, skupině nebo celé třídy.  Důležitou součástí a práce tohoto bloku byla témata: podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, sebeovládání  i úzkost. Těšíme se na další setkání.

 

Semiramis

Dne 14. 4. 2023 mezi žáky třetího a pátého ročníku opět zavítali kolegové z Hradce Králové z organizace SEMIRAMIS. Je to organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Mladí lektoři učili žáky novým technikám, které mohou využít k dotváření příjemného třídního prostření. Žáci spolu domalovali ostrov svých přání a snů. Učili se přátelství, toleranci a vzájemné spolupráci. Poté vymýšleli, co je pro ně v životě nejcennější a bez čeho by se na svém ostrově neobešli. Opět příjemně a poučně strávené dopoledne.

 

Vztahy v kolektivu – beseda

V úterý 24. 1. 2023 nás čekalo již druhé ze tří setkání programu dlouhodobé primární prevence v tomto školním roce. Naše třeťáky a páťáky navštívily dvě lektorky ze sdružení Semiramis z Hradce Králové. Zaměřily se na aktuální dění v třídním kolektivu. Cílem setkání byla práce na vztazích v kolektivu žáků či podpora tolerance a vzájemného respektu pomocí zajímavých interaktivních technik. Lektorky se zaměřily i na konkrétní téma, jako např. emoce, komunikace a mezilidské vztahy. Žáci si pod jejich vedením natrénovali různé typy pozdravů, povídali si o svých náladách a následně vytvářeli spolu v týmu za pomoci barviček moře plné ostrovů a ostrůvků.  Žákům se příjemně strávené dvě hodiny moc líbily a už se těší na další plánované setkání na jaře.

 

Bezpečná třída

Ve čtvrtek 10. 11. žáky 3. a 5. ročníku navštívily dvě lektorky z intervenčního centra Semiramis z Hradce Králové. Žáci s lektorkami strávili příjemné dopoledne, kdy se spolu blíže seznámili, povídali si o sobě, vztahy mezi spolužáky ve škole, ale i o vztazích ve své rodině. Každý žák si nakreslil svůj erb, do kterého umístil obrázky předmětů a činností, které ho nejlépe vystihují. Žáci se už těší na další setkávání, které by mělo přispět k utužení vzájemných vztahů, méně konfliktů a lepší spolupráci jak na půdě školy, tak i v jejich rodinném prostředí.

 

Prevence rizikového chování

V pondělí 30. 5. nás naposledy v tomto školním roce navštívila za organizaci Semiramis Romana a Lucie, které pracují s klimatem školní třídy. Tento program je součástí primární prevence. Dnes se zaměřily na spolupráci bez konfliktů a dohadů v technice Strom života, aktivita Dostihové závody aj. Všichni žáci se do programu zapojili a lektorky si pochvalovaly, že žáci znají zásady spolupráce.

 

Já a moje já

Žáci II. stupně měli 28. dubna možnost zúčastnit se přednášky Mgr. Aleny Blažkové, lektorky MP Education, na téma „Já a moje já”. Na začátku přednášky nejprve žáci diskutovali o výhodách a nevýhodách distanční výuky. Přednáška byla zaměřená na psychické milníky dospívání, na jejich sebevědomí a sebeovládání, silné a slabé stránky. Žáci také popřemýšleli o vztazích k vrstevníkům či rodičům a nad tím, proč je pro ně dospívání tak složité období. Paní lektorka žákům poskytla mnoho informací a podnětů k zamyšlení.

 

Mezilidské vztahy

Po krátké nepříznivými podmínkami vynucené odmlce si pro naše žáky lektoři organizace Semiramis připravili přednášku na téma „Mezilidské vztahy”.  Vysvětlili si,  jak důležitá je vzájemná lidská komunikace, naslouchání a empatie. Společně diskutovali na téma odmítnutí a umění říci ne. Přednášku doplňovaly i různé socializační hry, které si pro žáky připravili. Lektorům patří poděkování za profesionální přístup a těšíme se na další setkání. Žáci  si zvolili téma „Závislosti”.