Semiramis

Ve čtvrtek 30. května proběhl Program dlouhodobé primární prevence pod záštitou organizace Semiramis. Po dohodě s přednášejícími Míšou a Barčou si žáci 6. a 8. ročníku vybrali téma Závislostní chování na alkoholu a tabáku. Vysvětlili si pojem droga a závislost, jejich účinky a rizika návykových látek.