Vánoční besídka

Ve čtvrtek dopoledne jsme se sešli v relaxační místnosti, abychom spolužákům a rodičům předvedli, co jsme si připravili na vánoční vystoupení. Žáci I. stupně si nacvičili pohádku O ztracené hvězdičce, tanečky na písničky se zimní tematikou a vánoční básničky.Děti II. stupně zazpívaly několik zimních písní. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. V pátek pak na všechny čekaly třídní vánoční besídky s rozdáváním dárků a cukrovím.

 

Vánoční dílna

Odpoledne 19. prosince se děti z I. stupně sešly ve školní družině při tvoření vánočních dekorací. Na třech stanovištích si vyráběly stromeček ze šišek, zvoneček z květináče a svíčku z roliček od papíru.

 

Vánoce ve světě

V předvánoční čas 18.12.2019, nás navštívili pracovníci z Muzea přírody Český ráj. Děti se dozvěděly, že vánoční zvyky nejsou všude stejné. Formou přednášky tak mohly nahlédnout jak se slaví Vánoce např. v Polsku, Dánsku, Švédsku a Velké Británii. Poté si připomněly české zvyky a tradice. Na konci programu si každý z žáků vyrobil z přírodního materiálu drobný dárek –  zvoneček z včelího vosku.

 

Povídání o Vánocích

Jako každý rok přišel p. farář Benko, aby dětem povyprávěl příběh o narození Ježíše a putování tří králů. Vyprávění zpestřil tematicky zaměřenými písničkami s kytarovým doprovodem.

 
 

Skupina Kantoři

Pásmo vánočních koled z celého světa si v krásném předvánočním čase pro naše žáky přichystala skupina Kantoři. Nezapomenutelnou atmosféru vykouzlili rytmické písničky a vánočně naladění účinkující i žáci.

 

Vánoční vystoupení v Humburkách

  1. prosince vystoupili žáci prvního až šestého ročníku v Domově důchodců v Humburkách. Adventní čas seniorům zpříjemnili připravenou pohádkou, vánočními koledami a vlastnoručně vyrobenými dárečky.
 

Efektivní komunikace

Žáci 1. – 5. ročníku zahájili 12. prosince preventivní program  Efektivní komunikace, který vede Mgr. Musilová z PPP v Hradci Králové. V první hodině se věnovali vzájemnému chování mezi kamarády a spolužáky. Vyjadřovali své názory na to, jaké chování se jim líbí a co jim vadí.

 

Přednáška o AIDS

Jsou nebezpečí, o nichž všichni víme, ale připadá nám, že jsou vzdálená a netýkají se nás. Přesto je dobré je znát. V případě AIDS se jedná o nebezpečí smrtelná a hrozí každému. Pozvali jsme na naší školu pana Mgr. Víta Pospíšila, který se prevencí této nemoci zabývá. Připravil pro nás dvouhodinový blok pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Tématika byla zpracovaná pestrou formou, která byla pro děti přístupná. Hry, obrázky na interaktivní tabuli a doprovodné povídání byly představené vyváženě – nechtěly vystrašit, ale vyslovily jasné varování, které si všichni zúčastnění uvědomili. Pro naše děti byla tato aktivita důležitá, přínosná i zábavná.

 

 

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince  navštívil školu Mikuláš se svým doprovodem. Všechny děti obdaroval perníčky a ovocem. Navodil tak krásnou prosincovou atmosféru.

 

Prevence šikany

Ve čtvrtek 21.11.2019 se konal na ZŠ Palackého další blok přednášky lektorů z organizace Semiramis. Blok byl zaměřen na vztahy v kolektivu – prevence šikany. Program byl velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele. Dozvěděli jsme se o sobě mnoho informací, žáci pracovali spontánně, projevil se temperament některých žáků. Vítala jsem střídání činností. Lektoři vedli blok s vlídným přístupem, snadno upoutali pozornost žáků.

 

Pelíškova zahrádka

Dne 20. 11. jsme v rámci projektu environmentální výchovy na naší škole přivítali zástupce Muzea přírody Český ráj s programem Pelíškova zahrádka. Děti ze ZŠ speciální a I. stupně se seznámily s Pelíškem a jeho chováním v lese. Postupně si osvojily znalosti o nerostech a rostlinách. Na závěr daly Pelíškovi slib, že budou dodržovat zásady ochrany přírody.  Pro žáky II.stupně byl připraven vzdělávací program Obojživelníci.

 

Krajský přebor ve stolním tenisu

Ve středu 6.listopadu 2019 se naši žáci Daniel Telvák a Milan Oláh zúčastnili krajského přeboru žáků speciálních škol ve stolním tenisu. Tato akce se koná vždy v tomto období ve sportovní hale Speciální školy v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že akce proběhla v den stávky učitelů, nebyla účast taková jako obvykle. Turnaj odehrálo 9 chlapců ze speciálních škol v regionu. Oba naši hráči si vedli velmi dobře a výsledkem bylo krásné umístění. Daniel Telvák obsadil 3. místo a Milan Oláh celý turnaj vyhrál, skončil na 1. místě. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Dík nepatří jen za sportovní úspěch, ale i za bezvadné chování v průběhu celé akce.

 

Strašidelné sklepení

Ve dnech 24. – 25. října 2019 se uskutečnilo již tradiční ,,Strašidelné sklepení“. Tajemnou strašidelnou stezku, výstavku výrobků a výtvarných prací žáků si přišli prohlédnout děti z mateřských i základních škol z Bydžova a okolí, rodiče a kamarádi žáků školy.

 

Návštěva knihovny

Dne 24. října 2019 žáci speciální třídy a 1. stupně navštívili knihovnu v Novém Bydžově. Stručně se seznámili s historií „Balounkovy vily“ a s pravidly slušného chování v budově knihovny. Každý si vybral podle svého zájmu knížku, u které zjistil jejího autora a ilustrátora. Ve škole si potom k zápiskům vytvořili vlastní ilustraci.

 
 
 

Kopidlenské poupě

V pátek 11.10. 2019 se soutěžní družstvo ve složení M. Oláh, N. Semencová, D. Telvák a E. Telváková zúčastnilo přírodovědné soutěže Kopidlenské poupě, kterou již po  22. pořádala Střední zahradnická škola v Kopidlně. S dalšími sedmi družstvy z praktických a speciálních škol soupeřili žáci v poznávání rostlin, přírodovědném testu a aranžování rostlin na snop. V jednotlivcích se na 4. místo probojovala N. Semencová, M. Oláh obsadil 9. místo a D. Telvák 19. místo. Tato umístění jim jako družstvu vynesla celkově krásné 2. místo.

 
 

Etiketa a školní řád

Dne 26. 9. zavítala na naší školu paní Kateřina Kloudová s výchovným programem Etiketa a školní řád. Akce se zúčastnili všichni žáci školy.
Paní lektorka společně s dětmi řešila situace, které mohou nastat ve třídě, na chodbě, v jídelně apod. Hraním rolí si vyzkoušely, jak se mají k sobě navzájem chovat, kdy má dáma přednost, kdo zdraví první, co je slušné a co se nehodí. Děti se přidělených rolí zhostily úspěšně.

Číst dál