Vánoční besídky ve třídách

Poslední den před začátkem vánočních prázdnin využili třídní učitelé k besídce ve třídě. Povídali si s dětmi o štědrovečerních zvycích a některé z nich si společně vyzkoušeli. Nechybělo ani vánoční cukroví, teplý čaj, rozdávání a vybalování dárků. Ve zbylém čase si ve Vánočním kvízu  děti prověřily svoje znalosti o vánočních zvycích, tradicích a koledách .

 

Vystoupení dětí v DD v Humburkách

Děti ZŠ Palackého z Nového Bydžova v pátek 15.12. zpestřily klientům v Domově seniorů v Humburkách dopoledne pásmem básniček, říkanek, tanečků a příběhem, ve kterém zazněly tradiční vánoční koledy. Na závěr vystoupení děti rozdaly adventní přáníčka a dárečky, které vytvořily. Děkujeme za vánoční atmosféru a přejeme všem zaměstnancům a klientům krásné Vánoce a hodně zdraví.

 

Vánoční vystoupení

Na 12. prosince jsme pozvali rodiče i prarodiče na vánoční vystoupení žáků prvního stupně a speciálních tříd. Relaxační místností se rozezněly básničky, písničky, nechyběly ani tanečky. Děti si připravily povídání o Ježíškovi, protkané zpěvem vánočních koled. Po vystoupení čekaly na děti a jejich rodiče dílničky a občerstvení, které děti vlastnoručně připravily. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit své děti a společně tak vytvořili úžasnou atmosféru.

 

Vánoční posezení třídy II.S

Dne 07. 12. 2023 se uskutečnilo vánoční setkání třídy II. S. Na programu bylo vystoupení žáka Dušana Ludvíka s pohybovou vánoční říkankou – Sněhulák. Následovala dílnička, kde si každý žák se svým nejbližším vytvořil vánoční svícen. Celé setkaní proběhlo v přátelské atmosféře a pro rodiče bylo připravené malé pohoštění. Každý žák našel pod stromečkem dárek, který si odnesl domů.

 

Vystoupení pro maminky

Žáci prvního stupně si ke Dni matek připravili vystoupení plné básniček, písniček a tanečků. Zahráli i pohádku Perníková chaloupka. Na závěr vystoupení maminkám předali vlastnoručně vyrobené dárečky. Tím však celý program neskončil a rodiče si mohli s dětmi vyzkoušet nové robotické pomůcky, ozdobit perníčky a pochutnat si na připraveném občerstvení.

 

Vánoční setkání s rodiči

Na úterní odpoledne 20. 12. si žáci prvního stupně a speciálních tříd nacvičili pro rodiče pásmo básniček, písniček a tanečků. Nechyběla ani vánoční pohádka. Pilně trénovali a aby si vše vyzkoušeli, dopoledne své pásmo ukázali svým spolužákům z druhého stupně. I přes vysokou nemocnost se jim obě vystoupení velmi podařila. Po představení na rodiče čekalo malé pohoštění, které si pro ně děti připravily v pracovním vyučování a tvořivé dílničky. Většina příchozích si tak odnášela nejen příjemný kulturní zážitek, ale také drobnou vánoční výzdobu.