Profil školy

banner01

 

Naše škola vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

  • základní škola pro žáky uvedené v par. 16 odst. 9 školského zákona,
  • základní škola speciální,
  • školní družina,
  • školní klub,
  • školní jídelna – výdejna.

Údaje o škole:

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                                        

Adresa školy:

Základní škola, F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov

Ředitelka:

Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Kontakty:

Tel.: 495490318
E-mail: zsp.nb@tiscali.cz
ID datové schránky: tbg99wa

IČO: 70837538

Výchova a vzdělání

Naše škola je plně organizovaná, má první i druhý stupeň, početně slabší ročníky mohou být spojeny do jedné třídy. Věnujeme se žákům a žákyním se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nezažívají úspěch v běžné škole. Do tříd jsou zařazené na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Ve speciální třídě se vzdělávají žáci se závažnějším postižením.

  • ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLEČNOSTI
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
  • BEZPEČNÉ A KLIDNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
  • KVALITNÍ PEDAGOGICKÝ TÝM

Třídy ZŠ (bývalé praktické školy)  jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, třídy ZŠ speciální žákům se středním až těžkým mentálním postižením. Učivo je přizpůsobeno možnostem žáků, hodně času se věnuje opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a užívání speciálních pedagogických metod. Po úspěšném skončení 9. ročníku získávají žáci ZŠ praktické základní vzdělání a pokračují na vybraném odborném učilišti. ZŠ speciální má vzdělávací program na 10 let a žáci získávají základy vzdělání. Velkou pozornost věnujeme na naší škole tradičně výchově. Veškeré naše výchovné úsilí směřuje k tomu, aby z našich žáků vyrostli slušní a pracovití lidé, kteří jsou schopni se o sebe postarat.

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce. V budově jsou vedle běžných učeben také 3 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka a dílna. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti. Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky

Vyplňují čas žáků po skončení vyučování. Docházka je pro žáky bezplatná.

Školní jídelna

Ceny obědů:

žáci 7 – 10 let        22,-Kč

žáci 11 – 14 let      24,-Kč

15 let více              26, – Kč

Poznámky pro rodiče:

K zařazení žáka do naší školy je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

Zařazení může předcházet diagnostický pobyt žáka na naší škole. Po jeho skončení je žák buď zařazen k  nám, nebo se vrací na původní školu.

 

 

 

 

 

 

image