Profil školy

Základní škola zahrnuje školu praktickou a speciální, do roku 2006 zvláštní a pomocnou

Údaje o škole:

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Adresa školy:

Základní škola, F. Palackého 1240,504 01 Nový Bydžov

Ředitelka:

Mgr. Lenka Lusková

Kontakty:

Tel.: 495490318
E-mail: zsp.nb@tiscali.cz
IČO: 70837538

Výchova a vzdělání

Naše škola je plně organizovaná, má první i druhý stupeň, početně slabší ročníky mohou být spojeny do jedné třídy. Počet žáků se pohybuje mezi 70 – 80. Vzdělání a výchovu poskytujeme žákům, kteří se z různých důvodů nemohou úspěšně vzdělávat v běžné základní škole. Třídy ZŠ praktické jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, třídy ZŠ speciální žákům se středním až těžkým mentálním postižením. Učivo je přizpůsobeno možnostem žáků, hodně času se věnuje opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a užívání speciálních pedagogických metod. Po úspěšném skončení 9. ročníku získávají žáci ZŠ praktické základní vzdělání a pokračují na vybraném odborném učilišti. ZŠ speciální má vzdělávací program na 10 let a žáci získávají základy vzdělání. Velkou pozornost věnujeme na naší škole tradičně výchově. Veškeré naše výchovné úsilí směřuje k tomu, aby z našich žáků vyrostli slušní a pracovití lidé, kteří jsou schopni se o sebe postarat.

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce. V budově jsou vedle běžných učeben také 3 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka a dílna. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti. Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky

Vyplňují čas žáků po skončení vyučování. Docházka je pro žáky bezplatná.

Školní jídelna

Ceny obědů: žáci 1. stupně 22,-Kč
žáci 2. stupně 24,-Kč

Poznámky pro rodiče:

K zařazení žáka do naší školy je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

Zařazení může předcházet diagnostický pobyt žáka na naší škole. Po jeho skončení je žák buď zařazen k  nám, nebo se vrací na původní školu.